Fler giftermål och skilsmässor efter jordbävningen i Sichuan
Såväl giftermålen som skilsmässorna ökade efter jordbävningskatastrofen i Kina. (Foto: AFP/China Getty Out)


Det har gått en dryg månad sedan jordbävningen i Sichuan-provinsen i Kina. Av förklarliga skäl har fokus lagts på att återuppbygga de drabbade områdena, men en annan påtaglig effekt har visat sig bland de boende i katastrofområdena. Både giftermål och skilsmässor har ökat rejält efter katastrofen.

Enligt Chengdu Daily visar registreringen av giftermål från fem regioner runt katastrofområdet att dessa oväntat ökat efter jordbävningen. Till exempel hade ett distrikt i Chongqing utfärdat trettio gånger flera äktenskapslicenser två dagar efter jordbävningen än normalt. Skilsmässorna hade dock ökat även de. Vågen av bröllop och skilsmässor efter jordbävningen verkar vara ett tecken på att katastrofen påverkat och ändrat människornas mentalitet och attityd till livet.

– I det ögonblick jag fick äktenskapslicensen blev mitt hjärta lugnt. Alltsedan dess lägger jag den under kudden när vi går och lägger oss på kvällen, sade den unge mannen belåtet.

Peng Zhou, 32 år, berättade om hur han tre dagar efter jordbävningen gifte sig med sin flickvän. De hade haft sällskap med i åtta år och tre dagar. Före jordbävningen hade han svårt för att bestämma sig för ett giftermål.

Den plötsliga händelsen ändrade fullständigt hans attityd.

– Under jordbävningen befann sig min flickvän på en affärsresa i Mianyang. Efter jordbävningen fick jag inte tag på henne. Telefonsignalerna gick inte fram. Jag blev extremt orolig. Det var då jag insåg hur viktig hon är för mig.

Flickvännen återvände helskinnad 13 maj. Han friade med en gång och tre dagar senare ansökte de om äktenskapslicens.

– Katastrofen lärde mig att uppskatta alla och varje relation runt mig, sade Peng Zhou.

På liknande sätt har antalet skilsmässor också ökat. Många par tror att katastrofen har haft effekten av att testa deras förhållanden. De som anser att partnern misslyckats under prövningen, söker skilsmässa.

Ma är 37 år och har haft ett mycket gott förhållande till sin man, men efter jordbävningen är hon fast besluten att skilja sig från honom. Skälet är att på eftermiddagen 12 maj, då båda var hemma i lägenheten på sjätte våningen, skrek hennes man under jordbävningen ”spring” och sedan sprang han ut ur huset.

– Han sprang så fort att han fullständigt övergav mig. Nu när jag tänker på det känner jag mig iskall, som om jag fått en kalldusch. Efter alla dagar som gått är jag fortfarande ursinnig på det. Jordbävningen var verkligen ett test på den sanna lojaliteten i vår relation, säger Ma.

Psykologen Ting Chen, från universitetssjukhuset Huaxi i Sichuan kommenterar fenomenet:

– Människor känner kärlekens kraft starkare under återhämtningprocessen efter en katastrof. De uppskattar värdet hos det äkta på ett nytt sätt. Före jordbävningen är kärleken bara en del av livet; vissa kanske har värderat det materiella eller social status mer än förhållandet. Under personliga upplevelser av materiell förstörelse och tillintetgörandet av liv, vid till exempel en jordbävning, kan oron över dem man älskar och stödet från vänner vara det viktigaste psykologiska stödet. Efter händelsen ändrar många därför sina tidigare åsikter och attityder gentemot livets värden.

Ting Chen förklarar också att bristen på ansvarskännande under en jordbävning leder till misstro mellan äkta makar, vilket är den huvudsakliga anledningen till ökningen av skilsmässor.

– Från ett mänskligt perspektiv, är flykt en instinktiv och naturlig reaktion. Det verkar förhastat att bedöma ett äktenskaps hållbarhet utifrån denna enda faktor, säger hon.


Översatt från:
http://en.epochtimes.com/news/8-6-16/71974.html