Fler förfalskade varor över gränserna
EU:s tullkommissionär László Kovács ser allvarligt på den ökande transporten av förfalskade varor över EU:s gränser. (Foto: AFP)


Statistik från EU visar på en ökning av förfalskade varor. Tullen vid EU:s yttre gräns har blivit bättre på att hitta falska varor, samtidigt som samarbetet med tillverkare förbättrats. Falska mediciner finns dock i omlopp och ökar dramatiskt, vilket är oroande.

Över 1,1 miljoner förfalskade varor stoppades under 2007 av Tullverket i Sverige, varor till ett värde av närmare 87 miljoner kronor. Förra året stoppades 80 000 varor. Den stora ökningen mellan åren beror på ett stort cigarettbeslag. Andra förfalskade varor som stoppades var accessoarer, leksaker och spel samt kläder.

EU har sammanställt ländernas beslag av förfalskade varor och László Kovács, EU:s tullkommissionär, säger i ett pressmeddelande att det här är ett av hans prioriterade områden.

Statistiken för 2007 visar att beslagen aldrig har varit högre, det trots att laglydigheten att deklarera varor har ökat betydligt. Generellt sett hittar tullen färre artiklar än tidigare. Slutsatsen dras att internetförsäljning istället ökat och att förfalskarna tar mindre risker genom att skicka mindre partier, som då sänds som flygfrakt respektive genom kurirföretag.

Kina fortsätter att vara huvudkällan till det förfalskade godset. 60 procent av alla artiklar kommer därifrån. När det gäller falska mediciner toppar Schweiz, Indien och Förenade Arabemiraten listan över beslagtagna mediciner. Här har en dramatisk ökning skett, med över 50 procent.