Fler får rent vatten genom Världsvattendagen
Kvinnor och barn hämtar vatten från en källa i byn Lalari Karfi i Niger. Vatten påverkar allt; utbildning, hälsa och särskilt kvinnor och barn. Det tar tid att bära vatten. Rent vatten på närmare håll ger tid för de unga att studera, så att de kan få ett jobb och tjäna pengar. (Foto: Issouf Sanogo /AFP/Getty Images)


Rent vatten är inte en självklarhet för alla. Idag, den 22 mars uppmärksammar FN genom Världsvattendagen att över 650 miljoner människor lever utan rent dricksvatten. I Sverige driver till exempel Rotary och WaterAid projekt för att fler ska få rent vatten.

– Vi vill uppmärksamma människor i Sverige på att bristen på vatten är en av de stora orsakerna till att människor blir kvar i fattigdom, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generaldirektör för WaterAid i Sverige.

asd7mdxtzli3h88mwn1z

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generaldirektör för organisationen WaterAid i Sverige, menar att rent vatten är en mänsklig rättighet. Hon hoppas att namninsamlingen ”Ta ställning för allas rätt till rent vatten” kan påverka människor så att fler får rent vatten. (Foto: WaterAid)

Hon tror att många tar rent vatten för givet och har glömt att det verkligen är ett stort problem i världen.

– Det är inte förrän man flyttar till sommarstugan eller när man renoverar som man inser hur ens vardag havererar om man inte har tillgång till rent vatten, och detta ser ju 650 miljoner människor varje dag, säger hon.

Ett ställningstagande

WaterAid driver en namninsamlingskampanj där man skriver på att man vill att alla ska få tillgång till rent vatten. Med namninsamlingen vill organisationen visa beslutsfattare och andra att tillgången på vatten är det mest grundläggande.

Ett av FN:s globala utvecklingsmål som världens ledare antog 2015, är att rent vatten ska finnas för alla människor senast 2030. WaterAid tror att målet kan nås. Frågan är vad Sverige kan göra.

Virtuella vattenflaskor blir brunnar

Rotarys E-Club 2410 är Sveriges första Rotaryklubb på nätet. De säljer virtuella vattenflaskor för 20 kronor. Pengarna går till stiftelsen Rotary Foundation som stöder projekt för att ge fler rent vatten, sjukvård och läs- och skrivträning.

Björn Elenfors är vice ordförande för Rotary E-Club 2410 i Sverige. Klubben samlar in pengar som de skänker till projekt som har med vatten att göra. (Foto: Privat)

Björn Elenfors är styrelseledamot i Rotary E-Club 2410 i Sverige. Klubben samlar in pengar som de skänker till projekt som har med vatten att göra. (Foto: Privat)

Björn Elenfors, styrelseledamot i e-klubben, berättar att de i samarbete med flera klubbar både i Sverige och i Kenya nyligen grävde en brunn i ett område i östra Kenya.

– Det mesta av vattnet är bräckt och går alltså inte att dricka, än mindre använda i medicinska sammanhang. Man hittade en färskvattenåder och grävde en ganska stor brunnsanläggning vid ett sjukhus så man slapp köra in vatten med lastbil, säger han.

Eftersom det är en gemensam angelägenhet för lokalbefolkningen att kunna fortsätta få rent vatten så arbetar folk på plats för att det ska fungera på lång sikt. Björn Elenfors säger att det gör projektet hållbart för framtiden.

Stiftelsen bidrar också till att det byggs toaletter och vattenreningsanläggningar.

Världsvattendagen
Den internationella Världsvattendagen instiftades 1992 av FN, och ska vara ett tillfälle att lära sig mer om vattenrelaterade frågor och att göra något för att påverka.

Hälften av alla som arbetar, 1,5 miljarder människor, jobbar med något som har med vatten att göra, till exempel jordbruk, vattenrening, avlopp, fiske, dricksvatten. Temat för 2016 års Världsvattendag är vatten och jobb. Därigenom vill UN Water visa hur tillräcklig kvalité på och mängd vatten kan förändra liv och tillvaron för arbetare.

Enligt UN Water saknar många miljoner av dessa grundläggande arbetsskydd.

Se UN Waters officiella trailer för Världsvattendagen.

Få 12 tips för renare vatten i Sverige.

Allvarliga vattenföroreningar i Kina enligt ny rapport

Alla Pekings fem större vattensystem är allvarligt förorenade

Rekorddom mot vattenföroreningar i Kina

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri