Fler elever saknar gymnasiebehörighet
Skolresultaten går brett isär bland landets högstadieelever. Fler än tidigare saknar gymnasiebehörighet. Eleverna på bilden har inget med artikeln att göra. (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images)


Fler lämnar grundskolan utan gymnasiekompetens och glappet mellan de bästa och de sämsta ökar, visar statistik från Skolverket.

I våras gick 14000 elever ut nian utan gymnasiekompetens. Det var en försämring från 13.1 procent (2014) till 14,4 procent i år (2015).

Under samma tid höjdes snittbetygen med 2,3 poäng, vilket är den största ökningen sedan 1998. De som redan hade höga betyg höjde ytterligare, medan de med låga sänkte sina eller inte fick några betyg alls.

– Det är en allvarlig utveckling, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

För invandrare är antalet år i svensk skola avgörande för hur de kommer klara gymnasiemålen. Av de som började i svensk skola i årskurs 6-9 klarade bara 26 procent målen, medan 72 procent av de som började under årskurs 1-5 gjorde det.

Skolverket lovar nu att satsa stort på stöd för skolor som behöver det, i arbetet med nyanlända.