Fler än 900 brittiska poliser har sett ufon
Den brittiske polisen Gary Heseltine (vä) vittnade inför en kongressliknande medborgarutfrågning om utomjordiska möten på National Press Club i Washington DC den 1 maj 2013. (Foto: Shar Adams / The Epoch Times)


Brittiska poliser har personligen varit inblandade i minst 430 ufo-observationer, däribland en där objektet var tre gånger så stort som ett fotbollsplan, framkom under en utfrågning på torsdagen arrangerad av sex tidigare medlemmar av den amerikanska kongressen.

Gary Heseltine, en tjänstgörande polis i Storbritannien, och skaparen av Prufos, en polisdatabas [www.prufospolicedatabase.co.uk] som han upprätthåller inofficiellt . Databasen, som han startade i januari 2002, vänder sig både till  yrkesverksamma och pensionerade officerare som har varit inblandade i brittiska polisens ufo-iakttagelser.

”Iakttagelser har gjorts över hela Storbritannien vid alla tider på dagen”, sade han till de sex ledamöterna i kommitteen.

Heseltine sade att
när han startade databasen för 11 år sedan hade han registrerat sex fall med 11 poliser. Idag har han 430 rapporterade observationer av ufon med fler än 900 poliser.

Heseltine sade att cirka 70 procent av de ärenden han hade på sin databas omfattar flera vittnen. ”I ett fall observerade 24 poliser ett och samma objekt”, sade han.

Många poliser har observerat strukturer eller farkoster ”av stora proportioner”, sade Heseltine. Han beskrev en rapport i Middlesex i mars 1984 där poliser beskrev ett ”tyst svart föremål stort som tre fotbollsplaner.”

I en annan rapport
bevittnade tre poliser ett moderskepp med en storlek av ett fotbollsplan som åtföljdes av mindre fartyg. Moderskeppet sände en stråle ner till marken när fartyget och alla de omgivande mindre föremålen plötsligt försvann lika fort som det tar ”att släcka en glödlampa,” sade Heseltine.

Heseltine förklarade att brittiska poliser ”sett faktiska strukturerade farkoster, fysiska till sin natur”.

”Många polismän har sett föremål som tycks röra sig på ett sätt som trotsar fysiken”, sade han.

Heseltine sade att de brittiska myndigheterna har följt samma policy av förnekelse som i USA. En förnekelse som lämnat medlemmar av den brittiska polisen utan stöd och ofta frustrerade, oförmögna att ge allmänheten godtagbara förklaringar.

”Det är dags att lyfta på slöjan nu”, svarade han på frågan om ufon och tillade att det är viktigare att folk får ”en möjlighet att redovisa sina erfarenheter utan risk för att bli förlöjligade.”

Heseltine talade om avslöjanden på en kongressliknande medborgarutfrågning som tar offentliga vittnesmål från internationella forskare och tidigare medlemmar av den amerikanska militären om utomjordiska möten, på National Press Club från den 29 april till den 3 maj.

Syftet med den veckolånga utfrågningen är att pressa den amerikanska regeringen att öppna sina filer där möten med utomjordiskt liv och ufon har dokumenterats.

Översatt från engelska