Fler amerikaner lever i fattigdom
Folk köar för att få ett gratis mål mat i St. Anthonystiftelsens matsal i San Francisco, Kalifornien. Den amerikanska fattigdomen ökade till 14,3 procent 2009, den högsta nivån sedan 1994. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)


Fattigdom är inte något som bara hör till världens u-länder. Den finns i USA och är en omständighet som fler amerikaner nu står inför. Den amerikanska fattigdomsnivån 2009 var den högsta sedan 1994, enligt USA:s statistiska byrås rapport för 2009: Inkomst, fattigdom och sjukvårdsförsäkring i USA (PHIC).

De fattiga i USA har olika livsvillkor jämfört med dem i u-länderna. För många amerikaner väcker begreppet fattigdom i tredje världen, såsom Somalia, ofta bilder av lidande undernärda barn. Fastän de flesta fattiga amerikanerna inte lever under sådana förhållanden handlar det ändå om kampen för att upprätthålla sitt liv med inkomster som är betydligt lägre än vad resten av den amerikanska befolkningen tjänar.

Den officiella nationella fattigdomen under 2009 var 14,3 procent, vilket var en uppgång från 13,2 procent år 2008, enligt PHIC:s rapport. Denna siffra inkluderar 8,8 miljoner familjer som lever under fattigdomsgränsen. En familj på fyra personer, med två barn under 18 år och en inkomst under 21 756 dollar (ca 152 200 kronor/år) anses vara fattig enligt definitionen på fattigdomsgränsen från byrån för management och budget. Den justeras årligen på grundval av konsumentprisindex. En familj på två personer under 65 år utan barn anses vara fattig om deras sammanlagda årsinkomst är lägre än 14 366 dollar (ca 100 000 kronor/år).

– Dessa dystra fattigdomssiffror är ytterligare bevis på att allt fler amerikaner kämpar varje dag för att försörja sig och sina barn, sade Vicki Escarra, VD och ordförande i Feeding America, den största amerikanska inhemska hjälporganisationen för de hungrande.

Andelen fattiga ökade för alla typer av familjer: 3,4 miljoner gifta par levde under fattigdomsgränsen år 2009, en ökning från 3,3 miljoner under 2008. Andelen fattiga ökade markant för mäns hushåll – familjer där ingen hustru fanns på plats, de ökade till 942 000 familjer under 2009 från 723 000 familjer 2008.

Icke latinamerikanska vitas andel av de fattiga var lägre under 2009 än någon annan rasgrupps. Hos asiater ser man inte någon signifikant förändring i andelen fattiga från 2008 till 2009, men andelen fattiga ökade för alla andra rasgrupper.

– Vi är inte den sortens människor som har varit tvungna att lita till att andra försörjer oss. Vi är båda akademiker, vi trodde aldrig att detta skulle hända oss, sade Lisa i en videointervju på Feed Amerikas webbplats. Lisa, mor till fem barn i Gloucester Massachusetts, sökte stöd från en matbank i Bostonområdet efter att hon och hennes man tvingats stänga deras bilverkstad.

– Det finns många människor som bara behöver hjälp en tid. Vi måste inom samhällena börja lära känna våra grannar, och inse att varje person och varje familj har något att bidra med till andra, sade Lisa.

Arianna Huffington, grundare av Huffington Post, diskuterar tillbakagången av medelklassen i sin nyligen publicerade bok ”Third World America (Tredje världens Amerika)”. Huffington delar sin syn på orsakerna till den amerikanska medelklassens tillbakagången och erbjuder rekommendationer för att reparera den amerikanska ekonomin och få tillbaka människor i arbete.

”Vårt ekonomiska system är riggat på ett likartat sätt – det har blivit som ett dåligt tivolispel, där de rika alltid får det stora priset och genomsnittsamerikanen går därifrån tomhänt, sade Huffington i ett inlägg på HuffingtonPost.com.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42975/