Fler afrikanska flyktingar kan vara på väg mot Europa
Barn från Sydsudan hoppar rep i Kules flyktingläger i Etiopiens Gambela-region. Flyktingarna i det fattiga Etiopien har det mycket svårt. (Foto: AFP/Getty Image)


Afrikanska flyktingar som hamnat i det fattiga Etiopien kan komma att dra vidare mot Europa om de inte får bättre hjälp på plats.

Etiopien är ett av världens fattigaste länder men tar hand om flest flyktingar i Afrika. Över 650 000 flyktingar, de flesta från Sydsudan och grannlandet Eritrea, lever i fallfärdiga läger där.

Sedan den väpnade konflikten i Sydsudan startade har cirka två miljoner människor flytt från sina hem och 225 000 har tagit sin tillflykt till Etiopien.

Etiopien kan inte själv ta hand om alla flyktingarna, utan behöver hjälp från det internationella samfundet. Men med alla kriser i världen nu är det svårt att samla in pengar för att hjälpa på plats. Bristen på medel till hjälpinsatser får stora konsekvenser för människorna i lägren, särskilt under regnperioden när flera läger översvämmas.

Enligt Birgitte Qvist-Sörensen från DanChurchAid, lever 86 procent av världens 60 miljoner flyktingar i utvecklingsländer. För många av dem är det frestande att söka sig vidare mot Europa om de inte kan få ett vettigt liv i det första tillflyktslandet.