Flaskvattnet i Kina är värre än kranvattnet
En skärmbild tagen av NTD TV som illustrerar en rapport om flaskvatten i Kina.


Kinesisk media avslöjade nyligen kvalitetsproblem med flaskvattenindustrin i landet. Enligt artikeln är riktlinjerna för kvalitet från Sovjettiden.

Enligt Beijing News artikel den 2 maj så har över 10 kinesiska experter funnit att standarden på flaskvatten är mycket låg. Bara 20 olika testindex, jämfört med 106 för kranvatten.

Forskning utförd av professor Ye Xingqian på Zhejianguniversitetet visade att flaskvattenstandarden för mikrober är förhållandevis låg, enligt artikeln. En kvalitetskontrollansvarig hos en dryckestillverkare i Guangdong sade till media att de flesta företag arbetar för att ”inte göra folk sjuka”.

Enligt artikeln saknas index för flera giftiga ämnen som kvicksilver, silver och formaldehyd i de nationella standarderna för flaskvatten. Inte heller ingår pH-värde och hårdhet i mätningarna. Data görs inte tillgängligt för allmänheten, utan betraktas som ”företagshemligheter”. Varje ny standard som tillkommer eller faller bort involverar stora företags intressen.

Den här artikeln är en uppföljare till en artikel från april i Beijing News, som hävdade att Kinas största flaskvattentillverkare, Nongfu Spring, är mindre strikta än de nationella kranvattenstandarderna när det gäller ett antal faktorer, bland annat arsenik och kadmium.

Det här är den senaste livsmedelssäkerhetskontroversen i Kina, efter problem med såväl mjölkpulver som alkoholhaltiga drycker nyligen.

En nätanvändare från Shanxi skrev på sin blogg: ”Nu när vi inte kan dricka varken flaskvatten eller kranvatten, vad ska vi då dricka?”

Jin Qing, som tidigare jobbade på ett vattenföretag sade till Epoch Times att de som jobbar inom industrin hellre skulle koka kranvatten än köpa flaskvatten.

– Flaskvatten i Kina är modifierat kranvatten, men reningsprocessen har inte nått en hög standard än. Ett stort antal skadliga kemikalier tillsätts, och en del kan till och med vara cancerframkallande, sade han.

Jin sade att
det är svårt i Kina att spåra folks hälsoproblem tillbaka till vattnet, om det inte är en särskild källa som har påverkat ett stort antal personer.
– Det får passera så länge det inte är problem med färgen eller smaken, sade han.

Chen, som är ekonomichef på ett livsmedelsföretag i Shanghai sade till Epoch Times att folk inte kan tjäna pengar om de går hederligt tillväga.

– Alla i det här samhället gör samma sak. Om Nongfu Spring skulle klara standarden så skulle de säkert gå i konkurs. Det är spelets regler, sade hon.

Översättning av Yang Zhang. Skriven på engelska av Cassie Ryan.

Översatt från engelska.