Flamländska regeringen uteblir från OS–invigningen
Bert Anciaux, flamländsk sport– och kulturminister. (Foto: NTD News)


– Ingen flamländsk regeringsmedlem kommer att närvara vid invigningen av OS i Peking.

Detta sade nyligen den flamländske sportministern Bert Anciaux under ett möte i Kommissionen för utrikespolitik i det flamländska parlamentet i Bryssel. Mötet handlade om OS och situationen för mänskliga rättigheter i Kina.

Ministern fick personlig erfarenhet av den kinesiska regimen då han förra året bjöds till Kina, men senare fick han sitt visum annullerat efter att ha tillkännagivit att han tänkte tala om situationen i Tibet. Han sade att han försöker hitta en balans mellan sitt sportengagemang och sin respekt för mänskliga rättigheter.

– För en idrottsman är OS höjdpunkten i karriären och det tar flera år att förbereda sig. Idrottarna kan inte bära hela ansvaret och konsekvenserna för IOK:s beslut att låta Kina hålla OS. Det är emellertid glasklart att allvarliga människorättsproblem existerar i Kina. Situationen i Tibet är ett typiskt exempel på kulturellt förtryck, sade Anciaux.

Ministern förklarade att han, genom att inte närvara vid invigningen, vill skicka en politisk signal.

Jan Loones, medlem i det flamländska parlamentet och medlem i Kommittén för utredning av förföljelsen av Falun Gong (CIPFG), betonade att Kina enligt Amnestys senaste rapporter avrättar flest fångar i världen.

– IOK kan inte längre undvika att uttala sig och måste acceptera sitt ansvar, deklarerade han.

Med anledning av att franska idrottsmän kommer att bära märken med krav på mänskliga rättigheter under spelen, sade ministern att han fortfarande överväger huruvida han ska diskutera ett motsvarande förslag med de belgiska idrottsmännen.

På inbjudan av kommissionen gav representanter från Tibets vänner och den belgiska Falun Dafa-föreningen sina perspektiv på OS, samt på den allmänna situationen i Kina.

– Problemet är inte att de olympiska spelen ska hållas i Kina, utan att den kinesiska regimen utnyttjar spelen som ett propaganda-evenemang på bekostnad av det kinesiska folkets grundläggande rättigheter, sade Nicholas Schols, representant för den belgiska Falun Dafa-föreningen.

Inge Hermans från Tibets vänner pekade på att förtrycket mot befolkningen i Kina och Tibet ökar.

– Ta upp frågan om kränkningarna mot de mänskliga rättigheterna på alla nivåer och i alla tänkbara forum, vädjade Hermans till politikerna.

Hon hänvisade till den kinesiska regimens vägran att låta FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Louise Arbor, genomföra ett undersökningsuppdrag i Tibet och föreslog att utredningskommissionen skulle skickas till Kina.

– Jag tycker det är väldigt tråkigt för de tusentals idrottsmännen att kommunistregimen missbrukar den viktigaste händelsen i deras karriär. Att stå upp mot detta missbruk och kränkningar av mänskliga rättigheter är inte en politisk handling. Det är en fråga som är ofrånkomligt sammankopplad med grundläggande etiska frågor som varje individ måste ställa sig själv, sade hon.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-17/69376.html