Fjärilbröllop: Ett vackert vågspel
(Foto: Mike Simons/AFP/Getty Images)


Denna sommar struntade tusentals brudar och brudgummar i konfettin och firade istället sitt äktenskap genom att släppa ut fjärilar upp i skyn. Hur vackert detta än må vara så är vissa forskare oroliga över att det kanske inte är så bra för vare sig miljön eller för fjärilarna själva.

Fjärilar har fötts upp sedan mitten av 1800-talet för att användas i djurparker och konservatorier. De senaste tio åren har en ny modefluga utvecklats då uppfödare har upptäckt att bröllop är en marknad för fjärilarna. För närvarande släpps så många som över en miljon fjärilar ut varje år vid speciella tillfällen.

Men vetenskapsmän som Jeffery Glassberg, ordförande i Nordamerikanska fjärilsföreningen är orolig över att det finns en risk för att frisläppandet av uppfödda fjärilar ut i det fria leder till farliga sjukdomar som kan minska den naturliga populationen.

– Det är ett faktum att sjukdomar sprids från uppfödda djur till vilda djur. Det finns en hel hop med sjukdomar som bara drabbar fjärilar. När man har miljontals av dem inom ett område [som på fjärilsfarmar] så ökar man spridningen av sjukdomarna, och ännu värre, man bidrar till att skapa nya sjukdomar, säger Glassberg, som är filosofie doktor i biologi vid Rice University i Houston.

– Att släppa fjärilarna fria minskar också den genetiska konditionen hos de vilda organismerna, säger han och citerar forskningsresultat som publicerats i den högt respekterade Nature Magazine.

Den populäraste typen av fjäril vid bröllop är monarken. I det fria är de en viktig länk i naturens näringskedja; de pollinerar blommor och utgör, speciellt som larver, föda för fåglar och andra rovdjur.

Vilda fjärilspopulationer hotas redan i sin naturliga miljö av den mänskliga utvecklingen och av bekämpningsmedel, så nya sjukdomar kan vara förödande.

Alla anser dock inte att det är dåligt att släppa ut fjärilar som fötts upp för kommersiella syften.

Dale McClung, talsesman för internationella föreningen för fjärilsuppfödare, säger att det kan vara bra för de genetiska egenskaperna i populationen.

– Hela tanken med att släppa ut fjärilar i det fria är att de kan komma ut och hjälpa monarkpopulationen att förbli stark och frisk. Och trots påståendena om att de sprider sjukdomar har inget av det hänt. Det som har hänt är faktiskt att monarkpopulationen är friskare än någonsin. Det finns inga dåliga nyheter, det är bara bra nyheter, säger McClung.

McClung, som själv föder upp fjärilar kommersiellt, säljer monarkfjärilar att släppas fritt för omkring 90 dollar per dussin. Den genomsnittlige fadern till bruden köper för ungefär 300 dollar, säger han. Det finns mer än 100 företag som säljer monarkfjärilar för detta syfte.

Efter att ha fött upp och frisläppt fjärilar i tio år säger McClung att han inte har hört talas om någon incident där sjukdomar spridits från uppfödda fjärilar till vilda.

   Tanken att man skulle överföra en sjukdom till de vilda fjärilarna och att den skulle sprida sig vilt bland fjärilspopulationen är helt enkel löjlig, säger han.

Detta för att de under deras två till fyra veckor långa livstid inte kan bära sjukdomarna så lång sträcka eller under så långa tidsperioder.

Jeffery Glassberg i nordamerikanska fjärilsföreningen är skeptisk.

– Det är helt klart att de sprider sjukdomar till den vilda populationen, det är inte spekulationer. Om det inte var sant skulle fjärilarna vara de enda organismerna i världen som det inte gällde för. Hur skulle det kunna vara så? säger han

En annan användning för uppfödda fjärilar som oroar Glassberg är i klassrummen. Lärare i grundskolor runt om i landet köper kommersiellt uppfödda fjärilar och låter eleverna studera dem, och släpper dem sedan fria.

Naturligtvis dör de snabbt i klassrummen liksom efter bröllopen. Men hans största farhåga är att det…:

– felaktigt lär barnen att fjärilar inte är annat än små leksaker som man kastar runt, när de i själva verket är små djur.”

Han menar att det skulle vara lätt för lärare att helt enkelt plantera några växter i trädgården och låta fjärilar växa upp, istället för att beställa dem på posten. Det skulle också visa barnen hela fjärilarnas livscykel, snarare än bara de sista veckorna eller dagarna i deras liv.

Faktum är att det bästa sättet att stödja monarkpopulationen, säger fjärilsexperten Natalie Rivera, före detta tolk vid California State Parks i Santa Cruz, inte alls är att med avsikt föda upp eller frisläppa dem.

Istället menar hon att människor borde återskapa fjärilarnas naturliga omgivning i områden där den har förstörts genom utvecklingen. Mjölktistel, en blommande växt som ofta betraktas som ogräs, är den huvudsakliga källan till mat för fjärilslarverna. Att plantera några mjölktistlar i trädgården kan stimulera tillväxten av en naturlig population. Detta, säger hon, är ett mycket bättre sätt att njuta av fjärilar.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-16/46029.html