Fiskeflottan ska minskas


I Europas fiskevatten finns det inte tillräckligt med fisk för alla Europas fiskefartyg. Sverige behöver arbeta både med att begränsa fiskeflottan och minska negativa miljöeffekter, enligt jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Inom den Europeiska Unionen har varje land ett så kallat fiskeprogram vars syfte är att stärka och stödja en hållbar utveckling av fiskerinäringen i respektive land.

I Sverige kommer regeringen inom kort att fatta beslut om ett mer miljöanpassat fiske. Det innebär bland annat att fiskeflottans överkapacitet ska skrotas bort´och havsmiljöer ska förbättras.

Redskap såsom olika sorters nät ska utvecklas för ett mer selektivt fiske, då undviker man fiska mindre fiskar och de har chansen att växa upp. Förutsättningar för naturliga fiskebestånd ska skapas.

– För att nå ett hållbart fiske behöver vi förutom att minska flottkapaciteten också minska negativa miljöeffekter, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande från
Jordbruksverket.

Idag satsar Sverige 28 miljoner kronor i EU:s programmet och nu fördubblar regeringen dessa medel under två år och motsvarande belopp kan hämtas hem från EU-medlen.