Fiskare kämpar för sitt levebröd
Fiskares banderoller som kräver "Återlämna mitt land, återlämna min sjö, återlämna min rätt att leva" (Foto: Liu Feiyue/The Epoch Times)


Nyligen reformerade statsledningen i Wuhan administrationen för det vackra Östra sjön-distriktet, och ansvaret för alla resurser inom distriktet överfördes till Östra sjöns styrelsedistrikt i byn Huguang.

Dessa reformer har resulterat i att fler än tusen bybor förlorat sina förmåner. Utan någon kompensation eller uppgörelse kämpar nu fiskarna i byn för att få tillbaka rättigheterna till sjön. Liu Feiyue, redaktören för ”Democracy and Observation” anser att konflikten mellan de två sidorna potentiellt kan eskalera till mycket högre nivåer.

Byn Huguang har över tusen invånare. Den första juni utfärdade staden Wuhans lokala regering ”Dokument nummer 10” för att ta över mark, inklusive sjöar, 600 mu (100 tunnland) fiskodlingar och 300 mu (50 tunnland) jordbruksmark. Endast anställda vid en regeringsägd fiskodling erhöll kompensation och uppgörelse. Över tusen bybor i Huguang fick inget av detta.

Byborna i Huguang säger att de också har rätt att utnyttja dessa resurser. I ett försök att få sin sak uppmärksammad hängde de den 11 september upp 18 banderoller över vägen, bland annat med kravet: ”Återlämna mitt land, återlämna min sjö, återlämna min rätt att leva”. Över 150 personer gick till länsregeringen för att klaga.

Enligt Liu Feye skickade regeringen ett tiotal personer för att plocka ner alla banderollerna.

De hotade också rättsskyddsrepresentanten, en gammal man vid namn Li. Distriktets viceguvernnör beordrade Li att ta ner banderollerna med orden, ”Gamle herr Li, er situation är nu mycket ofördelaktig.” Li kunde bara svara, ”Jag är redan över 70 år gammal. Om ni dödar mig eller sätter mig i fängelse måste jag acceptera det.”

En fiskare sade, ”Alla banderoller på de stora vägarna har tagits ner. Några finns fortfarande kvar på små vägar. Om problemet inte löses är vi beredda att ta vårt ärende till Peking.”

Epoch Times reporter ringde kommittén för skötseln av Östra sjöns distrikt för ekologi och turistnäring. En anställd där sade:

– Alla resurser har tagits över. Jag är inte klar över ytterligare detaljer.

Invånarna i Huguang har bott bredvid Östra sjön i generationer och livnärt sig delvis på jordbruk och delvis på fiske. På 50-talet när kommunismen tog över i Kina tog Fredskommunen över alla sjöar, fiskodlingar, jordbruk, kraftstationer, stora hus och fiskebåtar utan någon laglig procedur.

Man omvandlade vad som ursprungligen skötts om av byborna till partiets egendom och använde dem utan kompensation. Efter ockupationen av marken och sjön startade byborna 1972 en rörelse för att få tillbaka resurserna. Fram till idag har den lokala regeringen ännu inte, 30 år senare, kompenserat byborna.

På senare år har den ena affärsrörelsen efter den andra i byn gått i konkurs. Resurserna i Huguang är mycket begränsade. Byborna lever mycket svåra liv. I februari förra året startade byborna en rättsskyddsrörelse för att få tillbaka sina resurser. Men trots att man tog sitt ärende till den ena nivån efter den andra fick man inget stöd från den lokala regeringen.

Li Feiyue påpekade att när ett stort antal vanliga människor har konflikter med regeringen om förmåner, skyddar inte lagarna och reglerna folkets rättigheter. De existerande lagarna och reglerna är inte på de svagas sida, utan på maktens.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-30/46525.html