Finska tystnaden guld värd


Det är känt att många finländare är tystlåtna. Den amerikanske forskaren Michael Perry hävdar att det inte beror på blyghet utan handlar snarare om att finländare vill visa respekt, istället för ösa ur sig tomt prat.

Enligt Michael Perry, docent i lingvistik vid Åbo Universitet, där han leder kurser i interkulturell kommunikation, beror den finska tystnaden inte på lågt självförtroende. Han vill uppmuntra finländare att vara stolta över sina kulturella karaktärsdrag.

”Problem med självkänsla finns i alla nationaliteter. Finländska mediediskussioner borde koncentrera sig mer på de finska kommunikationsnormerna och deras effekter på beteendet inklusive tystnaden”, sade docent Berry till finska Yle nyligen.

Den finska tystnaden
blir ofta missförstådd i jämförelse med andra kulturer där folk brukar prata mycket. 

”En finländare visar ofta intresse genom att lyssna, medan en amerikan frågar och avbryter”, sade Berry som har studerat det finska talets kultur och tystnaden.

Vissa termer som ”blyg” och ”tystlåten” som finländare beskriver sig vara inför främlingar, har ofta lite negativ innebörd. I engelskan kan de orden, att vara blyg och tystlåten, betyda att man saknar sociala färdigheter.

”Det är svårt att förklara begrepp som ”positiv” och ”aktiv” tystnad till utlänningar”, enligt Michael Berry.

I Finland kan en positiv person som är aktiv i sin tystnad inte verka vara pratsam.

”En sådan person lyssnar oftast och tänker medan andra pratar. Men de öppnar munnen när det är deras tur att prata och uttrycka något som är relevant för diskussionen. Finländarna kan tolka denna typ av tystnad, men det är svårt för andra kulturer att vara bekväma med det”, förklarade Berry i intervjun med Yle.

Han illustrerar hur
lätt det blir kulturella missförstånd med ett exempel:

”En amerikansk man körde en finsk besökare runt i Appalacherna för att visa henne de fantastiska höstfärgerna i naturen. Kvinnan satt tyst i bilen, helt uppslukad av landskapet. Plötsligt stannade amerikanen bilen, och krävde att få veta vad som var fel med den tysta gästen. En annan finländare skulle dock ha förstått att gästen bara ville beundra landskapet i tystnad, i typisk finländsk anda”, sade han.

”Finländarna kan delta i småprat när behovet kräver det, men finländare ser skogen som en plats där man är tyst, och avslappnad”, sade Berry och tillade:

”Bastun är också
en plats där finländarna normalt inte deltar i mycket konversation.”

Kulturer som skiljer sig mycket från den finska, och där aktiv kommunikation genom tal är viktigt, har ofta svårt att förstå fördelarna med den finska tystnaden.

”Den finska tystnaden är en metod för att bevara harmonin med naturen, sig själv och andra. Det är naturligt för finländarna att röra sig mellan ett aktivt lyssnande och tal och samtidigt respektera andra. En finländare tänker djupt innan han uttrycker sig i ett viktigt ämne”, förklarade Berry.

Finländare bör vara
medvetna om den positiva sidan av tystnaden och även förklara det för människor från andra kulturer, anser Berry.

Michael Berry har skrivit boken ”That´s not me”; Learning to cope with Sensitive Cultural issues, som publicerads 2009.’