Finska folket valde Sauli Niinistö till president
En leende nyvald finländsk president, Sauli Niinistö. (Foto: Martti Kainulainen / AFP)


När den andra omgången av det finska presidentvalet har slutförts kl 20 visade  valresultatet att Finlands tolfte president blir Sauli Niinistö.

Redan innan valurnorna stängdes var det klart att Sauli Niinistö hade vunnit. Niinistö hade över 60 procent av rösterna mot Haavistos 37 procent. På grund av den stora skillnaden förklarade sig Haavisto i det läget ha förlorat valet till Niinistö.

I presidentvalet 2006 ställde Niinistö upp men förlorade mot Tarja Halonen. Nu efterträdder han Halonen i mars då han tillträder ämbetet för att inneha det i sex år.

I den första valomgången fick ingen av de åtta kandidaterna majoritet av rösterna varför en andra valomgång måste hållas där två med flest röster tävlar om presidentposten. De två kandidaterna i första valomgången var De grönas Pekka Haavisto och Samlingspartiets Sauli Niinistö.

I Finland har det pågått en intensiv valdebatt där båda kandidaterna har fått, i både TV och tidningar, profilera sina liv både politiskt och privat.

Favorit har hela tiden varit Sauli Niinistö i gallupundersökningar medan Pekka Haavistos popularitet har ökat undan för undan. Båda har rest landet runt för att hålla tal och värva röster.

Sauli Niinistö och Pekka Haavisto har haft liknande politisk karriär. Båda valdes in i riksdagen 1987 där de haft olika uppgifter och ministerposter. Trots deras politiskt likartade bakgrund skiljer sig deras åsikter på många punkter. Haavisto var mer orienterad mot utrikespolitiken i valdebatterna medan Niinistö var kunnigare inom landets egen politik.

Niinistö var inte beredd att ta upp frågor om mänskliga rättigheter med Kina eller Ryssland, om Finlands ekonomiska relationer till dessa länder skulle äventyras. Haavisto däremot tyckte att man visst kunde diskutera mänskliga rättigheter, om landet bryter mot dem.

Deras privatliv har rönt stort intresse då Haavisto öppet har deklarerat att han är homosexuell. De båda kandidaterna har bland annat intervjuats i tidningen Iltasanomat om sina privatliv. Niinistö å sin sida har varit gift flera gånger, hans nuvarande fru är mycket yngre än han själv.

Presidentens maktbefogenheter i Finland omfattar frågor om utrikespolitiken, militärorderfrågor och utnämningar. Presidenten får inte längre representera Finland inom EU, utan det är statsministern som skall göra det från och med mars i år, enligt en ny lag som då träder i kraft.

Nästan en miljon finländare har i år förhandsröstat i andra omgången av presidentvalet, vilket är cirka 23 procent av alla röstberättigade. Utlandsröstande blev 50 000 röster vilket är ett större antal än tidigare år. Totalantalet avgivna röster var 3 060 771 av alla röstberättigade på drygt 4,4 miljoner.

Totalt ställde åtta kandidater upp och första valomgångens valresultat var följande:

Haavisto, Pekka, riksdagsledamot, Helsingfors, fick 574 275 röster

Soini, Timo, riksdagsledamot, politices magister, Esbo, fick 287 571 röster

Väyrynen, Paavo, politices doktor, docent, Keminmaa, fick 536 555 röster

Lipponen, Paavo, politices magister, Helsingfors, fick 205 111 röster

Niinistö, Sauli, vicehäradshövding, Esbo, fick 1 131 254 rötser

Essayah, Sari,ledamot av Europaparlamentet, ekonomie magister, Pemar, fick 75 744 röster

Biaudet, Eva, minoritetsombudsman, Helsingfors, fick 82 598 röster

Arhinmäki, Paavo, kultur- och idrottsminister, riksdagsledamot, Helsingfors, fick 167 663 röster