Finsk hälsoundersökning visar att ensamboende mår dåligt
(Foto: Leon Neal/AFP)


En hälsoundersökning i Finland visar att personer som bor ensamma mår sämre än andra.  Över en miljon personer bor ensamma i Finland, enligt en rapport från Institutet för hälsa och välfärd, där man redovisar en sammanställning av levnadsförhållanden för ensamboende.

Man har undersökt ensamboendes hälsa, sociala relationer, livsstil, livskvalitet och vilka tjänster man använder i samhället.

Över en miljon finländare bor ensamma enligt undersökningen som publicerats i tidningen Helsingin Sanomat. De ensamboende tillhör vanligast åldersgruppen över 75 år och är mest sällsynta i åldersgruppen mellan 35- 44 år. Även unga människor kring 20-års ålder bor ofta ensamma.

Undersökningen visar att ensamboende ofta har sämre arbetsförmåga och deras livsstil är ohälsosammare än hos gifta. De får socialt bistånd och använder mer tjänster avsedda för missbrukare.  Mest socialbidragstagare finns bland ensamboende vuxna än hos andra grupper.

Ensamstående är sårbara
Eftersom ensamstående ska klara sig på en inkomst är deras ekonomi sårbar om man blir arbetslös eller sjuk. Det blir ofta svårt att finansiera dyrare köp av varor till hushållet jämfört med personer som har två inkomster i familjen.  

Dödligheten hos ensamstående är tre gånger högre för män och två gånger högre för kvinnor jämfört med gifta i åldern 30-64 år.

Dödlighet på grund av alkohol är fem gånger högre för män och tre gånger högre för kvinnor som bor ensamma jämfört med gifta.  Dödsfallen på grund av olyckor och självmord är också vanligare.

Orsakerna till detta kan vara socioekonomiska men har också kunnat relateras till yrke, utbildning och sysselsättning.   

Undersökningen visar också att ensamboendes sämre hälsa ofta har samband med psykisk hälsa och missbruksrelaterade problem. Rökning är vanligare och kan bidra till sämre hälsa liksom överkonsumtion av sprit.