Finlands sexpartiregering klar två månader efter valet
De sex partiernas ordföranden från vänster: Päivi Räsänen (Kd), Stefan Wallin (Folkpartiet), Jutta Urpilainen (Sdp), Jyrki Katainen (saml), Paavo Arhinmäki (vänsterpartiet) och Ville Niinistö (De gröna) på ett informationsmöte om regeringsbildningen den 17 juni. (Foto: Mikko Stig/AFP/Lehtikuva)


Efter två månaders förhandlingar har Finland bildat en sexpartiregering med Samlingspartiet,  Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, De gröna, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet.  Samlingspartiets (Saml) ordförande Jyrki Katainen är given som statsminister, enligt den finska tidningen Huvudstadsbladet (Hbl).

Alla säger sig vara nöjda med sina portföljer. Det två största partierna, Samlingspartiet och Socialdemokraterna (SDP) fick sex ministerposter var medan Vänsterförbundet, De gröna och Folkpartiet fick två var, samt att Kristdemokraterna fick en ministerpost.

Det blir sammanlagt 19 ministrar i koalitionsregeringen, vilket innebär att det är en minister och två partier färre än i den förra regeringen. Partierna utser sina ministrar så snart som möjligt under den kommande veckan. Under förhandlingarna bestämdes vilka minsterposter de olika partierna skulle få och några partier har redan utsett sina ministrar direkt efter informationsmötet om regeringsbildningen.

Tidigare i juni ville SDP och De gröna lämna diskussionerna om regeringsbildning på grund av skiljaktigheter om skatterna och ekonomin.  I det skedet skulle Sannfinländarna och Centerpartiet varit aktuella för att tas med i diskussionen. Emellertid återvände SDP och De gröna till förhandlingsbordet och några veckor senare var förhandlingarna klara för att bilda regering.

Oro finns för hur man kan balansera ekonomin och det är alla de sex partierna överens om. Arbetslöshet för unga är en annan viktig fråga. Det lär inte heller bli några nya kärnkraftverk i Finland, enligt valprogrammet.

Hur denna koalitionsregering kommer att fungera blir en fråga för framtiden att visa. Viljan är god men problem kan uppstå då många intressen måste tillgodoses från de sex partierna.

Centerpartiet och Sannfinländarna, som står i opposition är villiga att samarbeta med reservation för partiets egna viktiga frågor. Sannfinländarna är kritiska till Finlands EU-politik och vill bland annat ta tillbaka den tidigare finska valutan, marken.

Sannfinländarna är det näst största partiet i Finland men valde att gå i opposition på grund av att man inte kunde tillmötesgå deras partiprogram. Partiordföranden Timo Soini kallar den nya regeringsbildningen enligt  kvällstidningen Iltasanomat som ”en geléregering som dallrar fram och tillbaka redan vid dess bildande.” Han var också  i stora delar besviken på valprogrammet.