Finlands president hedersdoktor vid Umeå universitet
Finlands president Tarja Halonen. (AFP PHOTO / JOHN THYS)


Umeå universitet har utsett Finlands president Tarja Halonen till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten. Hennes politiska gärningar har inom flera områden haft anknytning till verksamhet som är betydelsefull vid den humanistiska fakulteten.

Britta Lundgren, dekanus vid Umeå universitetets humanistiska fakultet, uppger att Finlands president blev aktuell för nominering bland annat på grund av märkesåret 1809. Det är 200 år sedan Finland och Sverige splittrades och de avgörande händelserna för splittringen skedde i norra Sverige. Sedan årtionden har universitetet haft en djup förbindelse till Finland.

Tarja Halonen är Finlands elfte president och dess första kvinnliga statsöverhuvud. Hon tillträdde ämbetet första mars år 2000 och blev återvald 2006. Hon föddes i Helsingfors 1943 och avlade juridisk kandidatexamen vid Helsingfors universitet 1968.

Hennes politiska karriär började 1974 och hon blev invald i riksdagen första gången 1979. Hon var medlem i Finlands Socialdemokratiska Parti från 1971 och fram tills hon valdes till president år 2000.

Från 2002 till 2004 var Tarja Halonen ordförande för Internationella arbetsorganisationen ILO:s världskommission för den sociala dimensionen av globaliseringen. Hon har månat om de mänskliga rättigheterna, demokratin och medborgarsamhället. Också frågor som gäller social rättvisa och jämlikhet har varit viktiga under hela hennes politiska karriär.

Dekanus Britta Lundgren uppger i intervjun flera viktiga områden i Halonens politiska arbete som bidragit till att hon blivit föreslagen till hedersdoktor.

– Främst hennes arbete för jämställdhet och främjande av svenska språket i Finland har bidragit till att hon blev aktuell för nominering.

Av pressmeddelandet från Umeå universitet framgår att presidenten haft ordförandeskapet för en nationell organisation för HBT-personer där hon ledde SETA, den finska motsvarigheten till RFSL.

Hon har arbetat för jämställdhet och likabehandling mellan kvinnor och män och idkat nordiskt samarbete samt agerat för svenska språkets ställning i Finland. Britta Lundgren säger att presidenten ”manifesterar gärna samhörigheten mellan de två länderna”.

– Det är mycket glädjande att Tarja Halonen nu blir hedersdoktor vid Umeå universitet och att det dessutom sker under märkesåret, säger Britta Lundgren.

– Hedersdoktorskommittén vid Umeå universitet utser lämpliga kandidater som föreslagits. En ceremoni för hedersdoktorer hålls på Umeå universitet den 24 oktober 2009. Alla hedersdoktorerna får en lagerkrans vid ceremonin. Man vet dock inte om presidenten personligen kan närvara vid ceremonin på grund av sina många åtaganden.

Källor:
http://www.expertsvar.se/
http://www.presidentti.fi/sv/