Finländare önskar försvarsallians mellan Finland och Sverige
Finlands försvarsminister Carl Haglund. (Foto: P0ppe)


En enkät som den finska tidningen Yle låtit göra, visar att över hälften av finländarna stödjer tanken på att Finland och Sverige ska bilda en egen försvarsallians och att de båda ländernas arméer ska bistå varandra vid behov.

Finlands försvarsminister Carl Haglund tycker inte att det är en överraskande tanke men den är ”nog definitivt en nyhet”.

”Det visar på att finländarna kanske delvis är villiga att tänka om i framtiden, om hur vi ska trygga landets försvar. Det visar också på det starka stödet för det nordiska och det svenska samarbetet och det är jag glad över”, sade Haglund till Yle.

I enkäten stöder 54 procent en gemensam försvarsallians med Sverige, 9 procent hade inte åsikt medan 36 procent motsätter sig tanken.

Carl Haglund uppger att just nu syftar arbetet inte mot att försvara varandra utan de båda länderna arbetar på ett fördjupat fredssamarbete.

”Vi skapar de praktiska förutsättningarna för det och det är i sista hand ett politiskt val. Jag utesluter inte det för egen del i framtiden.”

Den finländske försvarsministern avslutar intervjuen i Yle med att säga:

”Det kan hända att det aktualiseras om några år, det kan hända att det sker i framtiden. Det kan också hända att vi fastnar för något annat men huvudsaken är att vi har ett öppet sinne när det gäller det här.”

Varken Sverige eller Finland är intresserade av att bli medlemmar av Nato.