Finländare har blandade åsikter om medlemskapet i EU
Europeiska Unionens flagga syns i hallen på EU:s huvudkontor i Bryssel. (Foto: Gerard Cerles/AFP)


Har medlemskapet i EU varit bra eller dåligt för Finland? I en ny studie som gjorts av tjänstemannacentralorganisationen (STTK) pekar finlädare på vad som varit positivt och negativt med medlemskapet.

I studien som gjordes av STTK i april, intervjuades 1183 finländare om deras åsikter gällande för- och nackdelar av medlemskapet i EU.

Finländarna pekade ut det fria resandet, euro och stabila räntor som allmänna fördelar, rapporterar det finländska public-service företaget YLE.

Bland de negativa effekterna av medlemskapet listades känslan av att priserna har gått upp, ökande regionala skillnader och problem som hör ihop med invandring.

Enligt studien tycker finländare att bönderna förlorat på medlemskapet under de här 14 åren som Finland varit medlem i EU.

Å andra sidan ansåg de intervjuade personerna att entreprenörer och företag har fått mest nytta av medlemskapet.

Allmänt sätt hade finländare svårigheter att bestämma om EU-medlemskapet i verkligheten har förbättrat eller försämrat situationen för löntagare, pensionärer och studerande.

Finländare tror att euron i framtiden kommer att antas av alla medlemsländer.

De intervjuade trodde också att man i framtiden kommer att se en uppstramning av flykting- och invandrarpolitiken på EU-nivå.

EU har idag 27 länder som medlemmar, vilket täcker stora delar av Europa med den sammanlagda befolkningsmängd på nästan en halv miljard människor.