Finland vill stärka sitt varumärke


Finlands stora satsning på att stärka varumärket Finland har stannat av.

2008 tillsatte utrikesminister Alexander Stubb en arbetsgrupp som skulle hitta sätt att marknadsföra Finland, för att främja landets ekonomi, turism och internationella ställning.

”Arbetet som gjorts syns ingenstans idag. En av de viktigaste sakerna i varumäkesarbete är att locka företag och investeringar och i dessa har Finland inte lyckats över huvud taget,” sade teknologie doktor och konsulten Seppo Rainisto enligt Huvudstadsbladet.

Arbetsgruppen leddes av Jorma Ollila som sitter i Nokias styrelse. I rapporten som presenterades 2010 lyfte man fram att Finland har ett fungerande och lösningscentrerat samhälle, ren natur och hög utbildningsnivå.

Arbetet med marknadsföringen blev dock inte klart, och har inte följts upp systematiskt, då den nya regeringen, som tillträdde 2012, inte gav projektet några nya anslag, skriver tidningen.

Projektet har nu fortsatt som en del av ett nytt nätverk, Team Finland, som består av finländska aktörer och organisationer med internationell förankring. Bland dem finns Utrikesministeriet, Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Tekes och Finpro.

Utrikesministeriets representant Timo Heino som är enhetscef för  Team Finland tycker att det fortsatta arbetet med att stärka varumärket har lyckats bra, enligt Huvudstadsbladet. Han säger att ”det är först nu som arbetet verkligen börjar”.