Finland vill skärpa alkohollagen
Finlands social-och hälsoministerium föreslår en höjning skatt och ökad kontroll på försäljning av alkohol, för att minska på konsumtionen. (Foto: Philippe Huguen/ AFP)


Social-och hälsoministeriet i Finland publicerade på onsdagen en promemoria som skall stå som grund för en ny alkohollag. I den föreslås bland annat en ökning av skatten för alkohol och begränsning av alkoholförsäljning.

I Finland har konsumtionen av alkohol stadigt ökat sedan 70-talet, och samma trend följer antalet våldsbrott och dödsfall relaterade till alkoholförbrukning, rapporterar det finska Yle.

Alkoholkonsumtionen har under drygt en generations tid fördubblats hos män och ökat sex gånger hos kvinnor.

Enligt promemorian kommer den viktigaste frågan handla om att begränsa tillgången på alkohol.

Försäljningen av alkohol har minskat i Alkos (motsvarande Systembolaget) butiker och restauranger, men en betydande ökning har skett i butiker, kiosker och på bensinstationer. Ministeriet anser att insatserna bör inriktas därför i synnerhet inom detaljhandeln.

Enligt promemorian har försäljningen av alkohol ökat under åren så att nu går det att köpa alkoholhaltiga drycker varje dag mellan 9-21.

En ny lag kan innebära att man kortar ner tiderna, så att till exempel på fredagar och lördagar slutar detaljhandeln sälja alkoholhaltiga drycker sex på kvällen, inte bara på Alko, utan även i butiker, kiosker och bensinstationer, skriver Yle.

En annan föreslagen åtgärd är att minska förbrukningen genom att öka skatten på alkohol.

Skatten på alkohol sänktes i Finland under 2004, men höjdes igen mellan 2008 till 2012.

Förslaget innebär att man höjer skatten med två eller tre års mellanrum.

Man föreslår också att sänka gränserna för rattfylleri. I Sverige, Norge och Estland är den tillåtna gränsen 0,2 promille, medan gränsen för rattfylleri i Finland är 0,5 promille och 1,0 inom sjöfart.

I sista hand föreslår social- och hälsoministeriet ytterligare en nödåtgärd. Det handlar om att minska promillen i alkoholhaltiga drycker som får säljas inom detaljhandeln. Finland kan få 3,5 procents gräns i detaljhandeln, samma gräns som i Sverige har idag. De starkare dryckerna skulle enbart det finska Alko få sälja.

Förslaget för ändring av sprit- och nykterhetslagen skall överlämnas till riksdagen under våren 2014.

En stor del av det finska folket tror dock inte att restriktioner kommer att hjälpa.

En undersökning som beställts av Yle visar att nästan 70 procent av finländare är emot inskränkningar i försäljningen. Däremot vill 80 procent att alkoholkonsumtion minskar.

Hälften av de intervjuade sade att de inte tror att det är möjligt att minska alkoholkonsumtionen genom hårdare restriktioner.

Det var tusen finländare som intervjuades av opinionsundersökare Taloustutkimus.

Endast 16 procent av de intervjuade tror på idén att det går att minska förbrukningen genom att höja priset på alkohol, och bara 5 procent anser att det bör göras genom att minska de timmar då alkoholförsäljningen är tillåten i butiker.

17 procent av de intervjuade tycker att staten överhuvudtaget inte ska lägga sig i hur mycket finländarna dricker.