Finland släppte bomber mot undervattensobjekt på finskt territorialvatten
Gränsbevakningsfartyg Turva patrullerar i vattnen nära Helsingfors den 28 april 2015. Finland sade på tisdagen att marinen hade skjutit varningsskott under natten mot en eventuell ubåt utanför Helsingfors. (Foto: Mikko Stig /AFP/Getty Images)


Den finska marinens sensorer har upptäckt ett ospecificerat undervattensobjekt inom finskt territorialvatten, nära dess yttre gräns utanför Helsingfors, vilket ledde till att marinen gick ut med ett pressmeddelande.

Det är ytterst sällsynt att man informerar om dessa fenomen men marinen gick ut med informationen för att undvika spekulationer, efter beslut från högsta ledningen vid Försvarsministeriet och efter att försvarsminister Carl Haglund (SFP) godkänt det.

Pressmeddelandet från Försvarsministeriet var mycket kort. Det meddelade endast att marinen vid 12-tiden måndagen den 27 april hade gjort iakttagelser om ett eventuellt undervattensobjekt utanför huvudstaden.

Efterspaningar utfördes med ytfartyg och en ny iakttagelse gjordes på natten den 28 april. Marinen gav då en varning genom att släppa två varningssjunkbomber vid tretiden på natten.

Varningsbomberna släpptes för att uppmärksamma undervattenobjektet på att det har blivit upptäckt. Bomberna är av sådan typ att de inte kan skada en eventuell ubåt, uppger marinen. Senast sådana användes var under kalla krigets dagar, uppger försvarsutskottets ordförande.

Förundersökningen är inledd och allt material som övervakningssystemet har upptagit måste analyseras, skriver svenska.yle.fi.

Ryska u-båtar observerats också i Estland

Även grannländer har observerat undervattenstrafik. Estlands senaste observationen gjordes torsdagen den 23 april då den estniska marinen observerat en rysk ubåt på internationellt vatten nordväst om Tallinn, enligt nyheter från hs.fi.

Ubåtsobservationer på internationellt vatten är vardagsmat, uppger informatören från den estniska marinen Aivo Vahametsa till hs.fi. Det är alltså inget märkvärdigt att ubåtar rör sig på internationellt vatten i Finska viken.