Finland måste bromsa statsskulden
Olli Rehn, EU-kommissionären för ekonomiska frågor höll presskonferens om rapporten från europeiska unionens länder den 18 december på EU:s högkvarter i Bryssel. (Foto: Georges Gobet/ AFP)


Finlands statsskuld växer oroväckande, visar en ekonomisk rapport av Europeiska unionens länder som offentliggjordes i Bryssel på onsdagen.

Europeiska kommissionens vice ordförande och kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Olli Rehn säger att Finland måste agera snabbt för att kväva tillväxten av den offentliga skulden i sin linda, rapporterar finska nyhetskanalen Yle.fi.

Olli Rehn har uppmanat den finska regeringen att dämpa tillväxten av löner och att fullfölja pensionsreformen, åtgärder som enligt honom redan har genomförts i andra europeiska länder.

”De offentliga finanserna visar att Finland inte har kunnat upprätthålla stabilitetsprogrammet som planerat. Finlands (offentliga) skuld kommer att öka till så mycket som 55 procent under nästa år och snart därefter under de närmaste fem åren, vilket kommer att vara i nästa regeringsperiod, kommer det att stiga till omkring 60 procent,” sade Rehn på onsdagen i en intervju på YLEs Ykkösaamu radioprogram.

”I den europeiska unionen, är det på den nivån som åtgärder för att hindra ett överskott av skulder och budgetunderskott brukar sättas in,” tillade han.

EU-kommissionären sade att detta skulle vara en oroväckande hög skuldsättning för Finland, eftersom regeringen å ena sidan måste stärka exporten och konkurrenskraften, samtidigt som den behöver effektivisera välfärdsstaten för att undvika en snabb överskuldsättning.

Rehn anser att det skulle vara bättre att agera på principen om pågående förebyggande reformer och göra lämpliga beslut, innan man hamnar med ryggen mot väggen.

”Vi har erfarenheter av det från början av 1990,” sade Rehn, med hänvisning till en förlamande lågkonjunktur som drabbade Finland i början av 1990-talet.

Den ekonomiska krisen tvingade den finska regeringen på den tiden att anta drastiska och smärtsamma åtstramningsåtgärder för att stabilisera ekonomin och återställa tillväxten.