Finansiell härdsmälta hotar Island


Islands premiärminister Geir H. Haarde sade på måndagen i ett anförande till nationen, att läget är så allvarligt att landet riskerar att blir bankrutt och uppmanade medborgare att ”visa lugn och omtanke under de kommande svåra dagarna”.

– Ställningen har fullständigt ändrats idag och till det värre. Huvudkreditlinjerna till bankerna har stängts ned och det beslutades på morgonen att tillfälligt avbryta handeln med bank- och fondandelar på den isländska fondbörsen, sade premiärminister Geir H. Haarde.

De isländska bankerna har under de senaste åren kraftigt expanderat sina verksamheter utomlands. I den globala finanskrisen är just storleken på deras engagemang en börda. Deras samlade ekonomiska åtagande är många gånger större än landets BNP.

Haarde sade att han ska presentera ett lagförslag på måndag kväll i parlamentet för att anpassa banksystemet till den nuvarande situationen.

Finanskrisen som började med bolånemarknaden i USA har smittat av sig till hela världen, och isländska banker  har drabbats mycket hårt på grund av deras överdimensionerade ekonomiska åtagande. De hamnar i en situation där fordringar blir värdelösa, krediter från andra banker stramas åt och kunderna förlorar förtroendet för banker.

Premiärminister Haarde sade att Island kan i värsta fall försätts i konkurs. Han vädjade till medborgare att hålla ihop och visa mod inför kommande svårigheter.

Staten köpte den 29 september 75 procent av aktierna i Glitnir Bank för 600 miljoner euro. Finansdepartementet meddelade på måndagen att staten garanterar alla insättningar i affärs- och sparbankerna på Island.

Inflationen ligger på 14 procent, räntan ligger på 15 procent och den isländska valutan har minskat  i värde med 20 procent sedan början av september.

– Vi har naturresurser både i hav och på land, vilket skulle försäkra en god levnad oavsett vad som händer, sade Haarde.

Not: BNP (bruttonationalprodukt) = Summan av varor och tjänster som produceras i ett land under ett år