Filmade poliser som sköt mot munkar


En före detta tibetansk munk är i en mycket svår situation anser Amnesty som nu startar en blixtaktion för honom. Han misstänks för att ha ”läckt statliga hemligheter” när han filmade poliser som sköt mot tibetanska munkar.

Nami Jhaba har varit munk i klostret Langque i Tibet, men är det inte längre då livet är tufft för munkarna där. I mars och april förra året uppstod oroligheter i Tibet och mer än 1 000 människor sattes i fängsligt förvar. Under den här tiden arresterades Nami Jhaba två gånger i samband med munkarnas protester och för att ha klistrat upp anti-regeringsslogans vid klostret.

Att Nami Jhaba kvarhålls tros vara en följd av hans försök att till utländska journalister överlämna filmade sekvenser som togs i mars av hundratals poliser som sköt på och arresterade bland annat munkar från Langque klostret.

Den 9 april sade han till en journalist vid Radio Free Asia att det fanns uppenbar fara för att han skulle bli satt i förvar av myndigheterna, vilket han också blev tio dagar senare, med utan möjlighet att kunna kommunicera med omvärlden eller den med honom.

Åtta månader senare kommer polisen till Nami Jhabas systers hem i Daofu och överlämnar hans personliga tillhörigheter, bland annat en religiös amulett. Att man överlämnar sin amulett, betyder i den tibetanska kulturen att ägaren inte längre har kontroll över sin fysiska kropp.

Amnesty som nu drar igång en blixtaktion för Nami Jhaba tror att han fått utstå tortyr eller att hans liv på annat sätt är i fara. Polisen uppges ha sagt att de väntar på beslut från den centrala regeringen. Enligt lokala källor hålls Nami i förvar på misstanken att han har ”läckt statliga hemligher”.