Film tar upp NTDTV:s satellitproblem
Tobias Elvhage och Mathias Magnason under inspelningen av The Freedom Satellite. Filmen belyser hur ett västerländskt företag böjt sig för Kinas regim och orsakat problem för en ocensurerad kinesiskspråkig tv-station att nå tittarna i Kina.


För drygt ett år sedan bröt det franska satellitbolaget Eutelsat den självständiga kinesiska nyhetskanalen NTDTV:s sändningar till Kina.

En ny film av ett svenskt team belyser problemen tv-stationen gått igenom, och det projekt som startas för att dra in pengar till en egen satellit.

Filmen beskriver djuplodande det händelseförlopp som pågått sedan satellitplatsen stängdes av; hur tv-stationens representanter, supportrar i väst och personer som står upp för en fri press, försökt få Eutelsats ansvariga att ändra sig, och åter öppna sändningarna till Kina, där kanalens huvudsakliga publik finns. 

Filmarna följer NTDTV:s svenska reporter Zhan Yi under ett reportage. Hon vill att hennes föräldrar och släktingar i Kina åter ska få möjlighet att se något annat än bara det den kinesiska regimen stöttar:

– Då behöver jag inte ringa dem och berätta hur farlig situationen är i Kina. Finns det en annan media som berättar en annan historia, då kan de börja tänka själva, säger hon.

Teamet intervjuar även Zhan Jian, som överlevde massakerna på Himmelska fridens torg 1989. Han berättar att han tycker det franska satellitbolaget bryter mot all affärsetik när det böjer sig för den kinesiska regimen. Han uppskattar att NTDTV rapporterar om sådant som de övriga kinesiska medierna inte tar upp, såsom vad som verkligen hände på torget.

– De har intervjuat mig och andra så att vi kan vi få en riktig historieskrivning, säger han. 

Zhan Jian betonar även vikten av NTDTV:s rapporter och analyser av de människorättsbrott och den korruption som sker i Kina i dag, till exempel vid jordbävningen i Sichuan förra året. 

– Kommunistpartiet vill stänga av kanalen med alla medel, säger han.

Pressfrihetsorganisationen Reportrar utan gränser har följt NTDTV ända sedan starten 2001:

– NTDTV har haft problem med satellitindustrin ända sedan starten. De har fått väldigt tydliga svar från olika satellitbolag att de inte kan få en sändningsplats på grund av påtryckningar från den kinesiska regimen, säger Vincent Brossel från Reportrar utan gränser i dokumentären.

Filmen innehåller en återgivning av ett telefonsamtal mellan en representant från Reportrar utan gränser som låtsas vara från det kinesiska propagandadepartementet och en medarbetare på Eutelsat. I det avslöjas att företaget avsiktligt böjt sig för att blidka Kinas regim.  

Eftersom ansträngningarna för att återuppta sändningarna via Eutelsat hittills misslyckats har NTDTV börjar arbetet med att skaffa en egen satellit. Projektet heter Freedom satellite och det pågår nu en insamling av ekonomiska bidrag till satelliten. 

Regissören Mathias Magnason berättar att idén till filmen väcktes vid ett möte hösten 2008 om mänskliga rättigheter i Kina, ett ämne han är mycket engagerad i. Som målgrupp ser Magnason ”alla som har ett intresse för hur den kinesiska diktaturen försöker påverka västvärldens yttrandefrihet och demokratiska värden, och hur företag böjer sig när det kommer in pengar i bilden.” 

Bakom produktionen står Mathias Magnasons Vanerfilm, och Tobias Elvhages Elvhage Productions. Filmen är på engelska och presenteras för en mängd tv-kanaler och dokumentärfilmsfestivaler runt i världen. Den ska också finnas att köpa på dvd.