Fick hypersomni efter vaccination
24-årige Adam Hall håller upp sitt färdtjänstintyg. Numera hänvisas han till färdtjänsten om han vill ta sig någonstans. I och med sin hyposomnidiagnos kan han inte längre köra bil. (Foto: Mikaela Persson)


Nu är det bevisat att vaccinet Pandermix kan orsaka narkolepsi. Andra diagnoser som multipel skleros, ansiktsförlamning och reumatism, vill man inte koppla till vaccinet. Men 24-årige Adam Hall från Torestorp känner sig säker på att hans sjukdom, hypersomni, är en följd av vaccineringen 2009.

Den då 21-åriga Adam Hall från det västsvenska samhället Torestorp, jobbade som personlig assistent 2009 när varningarna om pandemin (svininfluensan) kom.

Egentligen hade Hall inte för avsikt att vaccinera sig, men eftersom han jobbade med infektionskänsliga barn och uppmuntrades av arbetsgivaren att vaccinera sig, beslutade han sig till slut för att göra det. Några månader efter injektionen började han plötsligt att somna okontrollerat flera gånger i timmen. Han kan somna stående.

– Somnar jag vid fel
tillfällen kan det bli jättefarligt. Jag var ute och gick i 15 minusgrader och somnade. Hade jag inte vaknat hade det varit allvarligt, säger Adam Hall.

Ett par år senare fick han diagnosen hypersomni (översömnighet), en neurologisk sjukdom som påminner om narkolepsi. I och med diagnosen har han fått medicin som gör att han kan hålla sig vaken längre stunder, och idag kan det gå flera dagar utan att han somnar. Han är dock fortfarande trött hela tiden.

Läkemedelsverkets studie visar att barn och ungdomar löper tre gånger större risk att drabbas av narkolepsi om de tar vaccinet. Åldersgruppen 21-30 år löper också en förhöjd risk, men risken minskar ju äldre man är. Studien visar dock inte att Pandemrix ökar risken för att insjukna i något av de övriga neurologiska och autoimmuna sjukdomstillstånden som studerades.

Halls fall med hypersomni är ännu inte färdigutrett, och han har mött mycket motstånd i processen. Hall själv känner sig dock övertygad om att sjukdomen har ett samband med vaccineringen.

– Jag fick symptomen samtidigt som alla andra som har tagit den här sprutan. Man får symptom inom några månader. Jag har aldrig haft några sådana tendenser (att somna när som helst) förut.

Sjukdomen är en stor omställning i Halls liv.

Han berättar att han inte kan vara lika spontan som innan. Han får inte längre köra bil. Han bor på landet, och där går det inga bussar. Hall går inte ut själv längre. Han har slutat att åka skateboard, och han har slutat att spela trummor. Han orkar inte längre.

Men Hall känner ingen ånger, och han är varken arg eller bitter. Han tycker att det är dumt att ångra något som man inte kan ändra på, att det är bättre att blicka framåt. Han har haft stort stöd av fästmön Mikaela.

– Hade jag bara lagt mig ned och inte gjort något så hade allting blivit mycket jobbigare och värre. Det är bara att ta fighten.

Hall har länge hållit på med musik, men sedan sjukdomen kom in i hans liv har musiken tagit en annan vändning.

– Jag har fått mycket inspiration, och skrivit väldigt mycket musik. Det är en sporre att få ut sina känslor och tankar.

En del av texterna handlar om sjukdomen. Ofta blir de väldigt personliga, berättar han. Halls motivation och kreativitet har nu lett till ett skivkontrakt för honom och bandet Hillevi, där han sjunger och spelar gitarr.

Hall har varit sjukskriven
sedan symptomen började visa sig, men nu har han börjat ”arbetsträna” lite. Det tidigare jobbet som personlig assistent kan han dock inte gå tillbaka till.

– Det är inte så säkert att vara personlig assistent om man går och somnar lite när som helst, säger han.

Från och med nyåret dokumenterar Sverige alla vaccinationer i ett nationellt register. Ett av syftena är enligt Smittskyddsinstitutet att kunna följa upp skadliga bieffekter av vaccinen.

Ändringen i smittskyddslagen kommer enligt chefen för vaccinationsprogrammet på Smittskyddsinstitutet, Ingrid Uno, att underlätta uppföljning av skadliga bieffekter av vaccineringar i Sverige.

– Registret är tänkt att kunna användas till att följa upp vaccinationsprogrammen. Man upptäckte under pandemin (svininfluensan) att man inte hade koll på vilka som hade vaccinerat sig när man skulle undersöka narkolepsi, säger Uno.

Det kommer också att kunna användas till viss forskning, och utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccinationsprogram.

FAKTA

  • När Världshälsoorganisationen WHO i juni 2009 förklarade svininfluensan vara en fulltalig världsepidemi, verkade Sverige för en massvaccinering av befolkningen. 60 procent av Sveriges befolkning blev injicerade med vaccinet Pandermix. Kort därpå insjuknade en del av de vaccinerade i narkolepsi, en kronisk neurologisk sjukdom som leder till sömnstörningar, vilket har visat sig ha en direkt koppling till vaccinet Pandemrix. Över hundra fall av narkolepsi har rapporterats in, enligt Läkemedelsverket.
  • Den 1 juni 2010 beslutade Sveriges regering att svininfluensan inte längre skulle klassas som en ”allmänfarlig sjukdom”. Idag finns den i Smittskyddsinstitutets förteckning över ”anmälningspliktiga sjukdomar”.