Fetma och D-vitaminbrist ökar risken för diabetes
Fetma är ett växande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga världen. Orsakerna till övervikt är endast delvis kända. Övervikt ökar risken för en rad hälsoproblem. (Foto: AFP/Mark Ralston)


Personer med övervikt i kombination med D-vitaminbrist har högre risk för att drabbas av typ 2-diabetes, rapporterar Science Daily.

Forskning från Drexel University School of Public Health  har visat att fetma och låga nivåer av D-vitamin  tillsammans  utgör en högre risk för ökad insulinresistens, det vill säga att kroppens celler får en nedsatt känslighet för insulin.

”D-vitaminbrist och fetma är enskilda riskfaktorer för insulinresistens och diabetes. Våra resultat tyder på att kombinationen av dessa två faktorer ökar oddsen för insulinresistens i ännu högre grad än vad som skulle ha förväntats baserat på deras individuella inverkan”, säger forskaren Shaum Kabadi, doktorand i epidemiologi vid Drexel University.

Till grund för studien har forskarna analyserat hälsodata från 5 806 deltagare i en stor hälsoundersökning, The National Health and Nutrition Examination Survey.

Resultatet visade att hos överviktiga personer med hälsosamma nivåer av D-vitamin var insulinresistens nästan 20 gånger vanligare än bland den totala befolkningen. Men hos överviktiga individer vars blodnivåer av vitamin D var låg, var insulinresistens mycket högre: ungefär 32 gånger vanligare än genomsnittet.

”Det är inte klart om fetma i sig ger en låg vitamin D-nivå eller om det är tvärtom”, säger Lonijan Liu, docent vid instutionen för Folkhälsovetenskap och forskare bakom studien.

Vitamin D-brist är sedan tidigare förknippat med flera sjukdomstillstånd, bland andra hjärt-kärlsjukdomar, depression och demens.