Fetma kan vara farligare än man tidigare trott
Ny forskning visat att sambandet mellan fetma och ökad dödlighet i hjärtkärlsjukdom, diabetes och vissa cancerformer kan vara starkare än man tidigare har trott. (Foto: AFP/Tim Sloan)


Ny forskning visat att sambandet mellan fetma och ökad dödlighet i hjärtkärlsjukdom, diabetes och visa cancerformer kan vara starkare än man tidigare har trott. Studien visar också att de negativa följderna av undervikt i relation till vissa allvarliga sjukdomar är överdrivna.

Många tidigare studier har undersökt kopplingen mellan övervikt och dödlighet men forskarna har inte varit eniga hur starkt sambandet är eftersom det har varit svårt att få bort effekterna av andra omständigheter som kan spela roll exempelvis rökning, matvanor, fysisk aktivitet och andra faktorer som kan bidra till ökad dödlighet.

Den nya studien som gjorts av forskare från Karolinska Institutet och universitetet i Bristol, Storbritannien, är unik eftersom man har lyckats isolera just fetma som orsak. Forskarna har jämfört unga mäns BMI med dödligheten hos deras föräldrar. Genom den här metoden har effekterna som beror på föräldrarnas levnadsvanor reducerats. 

Den här metoden gör det också möjligt att omtolka det tidigare påståendet att allvarliga sjukdomar, exempelvis lungcancer, har koppling till lågt BMI. 

– Våra resultat bekräftar och understryker därmed tidigare studier när det gäller riskerna med högt BMI. Däremot kunde vi med nya metoden inte se några tydliga orsakssamband mellan lågt BMI och dödlighet i olika lungsjukdomar, som man sett i tidigare studier. Detta samband verkar med andra ord vara kraftigt överdrivet, säger professor Finn Rasmussen som är en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Studien har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

*BMI – Body Mass Index – är ett sätt att mäta förhållandet mellan vikt och längd. Om du har ett BMI mellan 18.5 och 25 är du normalviktig. Ligger det mellan 25 och 30 är du överviktig. Och med ett BMI över 30 lider du av fetma. (Källa: Vårdguiden)