Fet mjölk och grönsaker bra för hjärtat
Frukt och grönt i kombination med feta mjölkprodukter har en skyddande effekt för hjärtat, visar en ny svensk studie. (Foto: Paul J. Richards/AFP)


Att äta feta mjölkprodukter i kombination med frukt och grönsaker minskar risken för hjärtinfarkt. Det fastslår en svensk läkare som studerat över 1700 män på landsbygden.

Läkaren Sara Holmberg  forskar vid FoU-centrum vid landstinget i Kronoberg. Hon har under tolv års tid studerat 1752 män som bor eller arbetar på landsbygden.

Med hjälp av ett frågeformulär som männen fick fylla i början av undersökningen, kartlades deras matvanor och vid olika uppföljningar kontrollerade hon hur många som insjuknat i hjärtinfarkt eller avlidit.

Under studieperioden hade 138 män avlidit eller vårdats på sjukhus på grund av hjärt-kärlsjukdomar. Det visade sig att de som dagligen åt grönsaker och frukt i kombination med feta mejeriprodukter hade en lägre risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar än de som åt magra mjölkprodukter.

– I dag finns det en vedertagen hypotes om att fet mat ger högt kolesterol som ger hjärtinfarkt, men det är bara en tes som egentligen inte har blivit bevisad, säger Sara Holmberg till TT.

Bland dem som inte åt frukt och grönt dagligen hade fettintaget inte någon effekt.

– En hypotes är att frukt och grönt innehåller nyttiga ämnen och vitaminer, men många av dem är fettlösliga och det innebär att vitaminerna inte tas upp av kroppen om det inte finns något fett i kosten, säger Sara Holmberg.

Att äta fullkornsbröd eller fisk två gånger i veckan tycktes inte ha någon påverkan.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.