Fenomenet Street Light Interference
Människor går på den snötäckta bron Pont de la Concorde i Paris. Många har bevittnat hur offentlig gatubelysning på ett mystiskt sätt har mörknat när någon passerar förbi under. Alltmedan de här personerna med åren har börjat dela sina erfarenheter har fenomenet blivit känt som Street Light Inteference (SLI). (Fred Dufour/AFP/Getty Images)


Har du någonsin upplevt hur ett gatuljus plötsligt slocknar när du passerar under det? När man fortsätter fram på gatan börjar det lysa igen. Är detta ett oförklarligt elektriskt fenomen eller ett resultat av okända energier?

Många har bevittnat hur offentlig gatubelysning på ett mystiskt sätt har mörknat när någon passerar förbi under. Många skulle säga att detta är en ren slump, men det finns bevis som tyder på att vissa individer uppvisar ett okänt elektromagnetiskt fenomen – en ”förmåga” att påverka elektrisk utrustning. Alltmedan de här personerna med åren har börjat dela sina erfarenheter har fenomenet blivit känt som Street Light Inteference (SLI).

Men har vissa människor verkligen ett fält som påverkar elektrisk utrustning? Till skillnad från belysning som reagerar på rörelse och sätts på när rörelse detekteras, släcks offentlig gatubelysning först då dagsljuset når tillräcklig styrka. Såvida de inte kommer i kontakt med dessa elektriskt influerande individer.

Hilary Evans har tillsammans med Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena (ASSAP) studerat ämnet sedan början av 1990-talet. Hans bok, The SLI Effect, skildrar flera fall av SLI i ett projekt kallat SLIDE (SLI Data Exchange). SLIDE är en sammanställning av dessa vittnesmål och ger olika förklaringar för vad som kan ligga bakom det underliga fenomenet.

”…Historien visar att det kan finnas en utbredd tro på ett fenomen, som dock inte är mer än en kvarleva från en felaktig tolkning av vittnens redogörelser. SLI har emellertid en grund i en fysisk verklighet som är tillgänglig för utforskning: gatubelysning är fysiska föremål och SLI-effekten, om den nu existerar, måste ytterst vara en fysisk process. Till sin natur låter sig SLI utsättas för metodisk observation och kontrollerade tester”, skriver Evans.

Trots att det finns många rapporter om SLI-upplevelser kan omständigheterna i vart och ett av fallen variera stort. Vissa rapporterar att en enskild gatulampa stängs av när de kommer nära; andra säger att de har påverkat en rad gatulampor; och en del äger förmågan att slumpvis påverka endast vissa lampor, vilket gör det svårt att urskilja ett mönster i SLI. Människor som sägs uppleva SLI, så kallade SLIders, saknar ofta bekräftelse från tveksamma vänner och familj, tills att dessa själva upplever händelserna vid upprepade tillfällen. Personerna som upplever SLI saknar tillräcklig förklaring av fenomenet och tvingas själva komma på idéer om vad som ligger bakom den influens de tycks ha.

“Det slog mig att de jag släcker ned samtliga är kopplade till ljussensorer, och kanske är min energi vid vissa tidpunkter, av någon konstig anledning, av den rätta typen och styrkan som kan lura strömbrytaren att tro att det är dag”, säger en av personerna som upplever SLI.

Vissa skeptiker menar att SLi inträffar som en konsekvens av ljuskällor närmar sig slutet på sin livstid. Lamporna med natrium (gult ljus), eller kvicksilver vid blått ljus, har säkerhetssystem som reglerar temperaturen som lamporna kan uppnå. Detta är de två vanligaste typerna som används mest i offentlig belysning, och det är inte ovanligt att man stöter på lampor som börjar fungera sämre när temperaturen för gaserna hamnar utanför det normala intervallet. Systemet där elektriciteten stängs av gör att dessa gatulampor förblir släckta en stund, tills temperaturen sänks och en ny impuls av hög spänning får dem att tändas. Skeptiker menar att den här effekten mycket väl kan inträffa när en lättpåverkad person som är intresserad av paranormala fenomen passerar förbi och det blir mörkt.

Dock förklarar inte den oregelbundna belysningen hos gamla gatulampor många av fallen med SLI.

”De här apparaterna behöver naturligtvis inte vara gatubelysning, och de rapporter vi har från personer som påverkar datorer, rullband i stormarknader etcetera kan anses utgöra bekräftande vittnesmål om detta. Det finns dock goda skäl att tro att gatubelysning är särskilt känslig jämfört med annan typ av utrustning. Detta skulle kunna bero på att deras driftpunkt ligger nära den kritiska nivån, eller för att man normalt inte ser det som nödvändigt att förse dem med ordentlig avskärmning”, skriver Hilary.

De flesta fall handlar om gatubelysning, men en stor andel av dem som upplever SLI har också en benägenhet att få elektriska stötar på många saker de berör. De upplever ofta problem med kompasser eller klockor, som slutar att fungera. Majoriteten av fallen med SLI inträffar när folk går, men det finns också de som säger att det inträffar när de cyklar, åker motorcykel, eller till och med åker buss.

Förklaringen för många som tror på detta SLI-fenomen är att vissa människor har en energinivå som interagerar med gatubelysning eller elektrisk utrustning i en kedja av händelser som i de ovan beskrivna. Somliga har observerat att radioutrustning också kan störa offentlig belysning. Många tillskriver därför SLI-effekten till en onormal mängd statisk elektricitet i kroppen. I vilket fall som helst har frågan aldrig testats vetenskapligt. Fenomenet kräver kanske, som Evans föreslår, en seriös undersökning.

Översatt från engelska