Femårig skattebefrielse
Det kommer inget nytt skattemärke, så vill polisen kolla om vägskatten är betald, kan de inte gå här och kika utan de får slå i datorn. (Foto: B Plogander / Epoch Times)


Nu försvinner kontrollmärkena på bilarna undan för undan. De anses föråldrade eftersom all nödvändig information om fordonet numera lätt kan hittas av kontrollmyndigheterna, inklusive polisen, via fordonets registreringsnummer och Vägtrafikregistret. Transportstyrelsen som numera handlägger vägskatterna kommer att spara ungefär 37 miljoner kronor på slopandet av märkena.

Några som slipper betala vägskatt är de som köper bil med särskild miljöspecifikation. Det fordonet blir skattebefriat i fem år. Vägtrafikregisteravgiften ska dock betalas som vanligt. Skattebefrielsen är till för att stimulera till inköp av personbilar med bättre miljöegenskaper, det vill säga de ska vara bränsleeffektiva eller drivas med förnybara bränslen. Det här ersätter miljöbilspremien som upphörde förra året.

Undantaget från kravet på vinterdäck vid resa utomlands är slopat. Nu gäller samma svenska regler för utländska såväl som svenska personbilar på resa till och från utlandet, vinterdäcken ska vara på.

När det gäller dubbdäck kan en kommun numera själv bestämma att förbud mot dubbdäck råder på en viss väg eller vägsträcka.

Varsellyktor får sedan oktober användas vid färd under dagtid, utan att baklyktorna eller övriga lyktor behöver användas samtidigt. Det är också tillåtet att använda bromsljus med automatiskt blinkande ljus, så kallat nödstoppssignal.