Fem kännetecken hos kommunistpartiets störningar av NTDTV
Zhang Tianliang talar på The National Press Club i Washington DC. (Foto: Epoch Times)


New Tang Dynasty Television (NTDTV) håller årligen en rad världsomspännande tävlingar såsom en kinesisk sångtävling, en kampsportstävling, tävlingar i kinesisk violin och kinesiskt piano, traditionell kinesisk kläddesign, kinesisk matlagning, kinesiskt realistiskt oljemåleri och kinesisk fotografering.

Varje gång NTDTV planerar ett evenemang så försöker det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att störa och använder sig av lögner för att väcka tvivel hos folk. Störningarna följer ett mönster. Jag har identifierat fem karaktärsdrag i deras taktik.

För det första har störningarna blivit förutsägbara. Ända sedan NTDTV började sända den kinesiska nyårsgalan 2004 så har KKP varje år försökt att stoppa den. I ett krypterat telegram, daterat den 16 december 2003, instruerade Kinas stadstelevisions- och radiobyrå: ”Angående [NTDTV:s nyårsgala], har det indikerats från centralt håll att vi ska försöka få projektet att spåra ur. Även om vi inte kan stoppa det helt, bör vi försöka minska dess inflytande.” Därför använder sig KKP av spioner för att hindra sändningen av nyårsgalan, de stör när det gäller hyrning av lokaler, de sänder ut en stor artisttrupp för att sprida KKP:s kultur och budskap, de tävlar om åskådare genom att visa sin ”show” vid samma tider och de förtalar NTDTV. KKP visade sitt ”intresse för detaljer” då det försökte lägga sig i den ”Globala tävlingen i klassisk kinesisk dans”, som arrangerades av NTDTV tidigare i år.

KKP:s beteende återspeglar nyårsgalans inverkan och slagkraftighet vad gäller att utveckla och bredda den traditionella kinesiska kulturens inflytande. ”Sedan KKP tog kontrollen över Kina har det varit väldigt angeläget om att förstöra den traditionella kulturen. Det stal också vissa former från traditionell kultur och etablerade en ‘KKP-kultur’. Denna KKP-kultur har genomsyrat hela det kinesiska samhället och fungerar som en skyddande kraft för den kultliknande KKP-regimen. NTDTV:s återupplivande av traditionell kinesisk kultur kommer snart att leda till KKP-kulturens slut. Det är därför som KKP är så skrämt och sprider lögner om NTDTV.” (Uttalande från NTDTV, den 28 april 2007). Det här uttalandet förklarar varför KKP lägger sig i NTDTV:s aktiviteter – aktiviteterna har en direkt inverkan på dess överlevnad.

Ett annat särdrag är fördröjd reaktionstid. Den 13 mars 2007 uppgav NTDTV att man skulle anordna en tävling i traditionell kinesisk dans. Det dröjde ända till slutet av april innan KKP genomförde en attack via Xinhua.Net. I slutet av juli utlyste NTDTV den globala tävlingen. Ännu än gång tog det mer än två veckor innan KKP agerade. Å ena sidan sände KKP, troligen på grund av interna maktkamper, blandade budskap till sina olika medier. Å andra sidan är KKP chockat av NTDTV:s drivkraft att återuppliva traditionell kinesisk kultur. Artikeln som publicerades i KKP:s officiella medier och som angriper de globala tävlingarna är väldigt lik den tidigare samma år publicerade artikeln som angrep danstävlingen. Man får väl anta att skribenten rådbråkade sin hjärna i över två veckor och ändå inte kunde komma på något intelligent att säga. Han hade blivit tvungen att återanvända en gammal artikel för att fullfölja sitt uppdrag.

Ett tredje kännetecken är anonymitet. De senaste åren har KKP försökt vara så anonymt som möjligt när det genomfört störningar och förtal. I juni 2007 lade några medlemmar av den kinesiska kulturföreningen vid universitetet i New York (NYUCCC) ut en protestlista på internet mot den NTDTV-sponsrade danstävling som skulle hållas på universitetet. Det är troligt att det var KKP som låg bakom det här eftersom de kontrollerar vilka studenter som får gå på utländska skolor samt sponsrar NYUCCC. Deras agerande utgör potentiellt ett brott mot Foreign Agents Registration Act. KKP kan ha äventyrat de här studenternas framtida vistelse i USA.

Ett fjärde kännetecken är en förtalande natur. KKP förtalar NTDTV och dess evenemang men tillhandahåller inga bevis som styrker anklagelserna. Med undantag av spridandet av överdrivna lögner kan KKP inte göra någonting mot media som Epoch Times, NTDTV och Sound of Hope Radio, som exponerar KKP:s tyranni.

Ett femte kännetecken är att KKP misslyckas med att uppnå avsedda resultat. Varje gång KKP förtalar NTDTV får fler människor höra talas om Falun Gong och blir intresserade av NTDTV. Till exempel har många som sett danstävlingen kommit på grund av att de blivit nyfikna när de förstått att KKP ansträngt sig hårt för att hindra den från att äga rum.

“Moral tillhör det själsliga; alltså är den ofta abstrakt. Kultur uttrycker ett sådant abstrakt moralsystem på ett begripligt sätt.” (Kapitel sex, i ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”.) För närvarande finns det överallt i Kina förgiftade matvaror såsom dumplings, mjölkpulver, kyckling och till och med medicin. Detta speglar den moraliska och kulturella nedgång som sker under KKP:s styre, ett oundvikligt resultat av decennier med KKP:s korrupta styre.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-8-29/59060.html