Fem hundra företag deltar i frivilligt miljöskyddsarbete
Hamnen i Hamburg har beredskap i miljöfrågor (Foto: Med tillstånd av Hamburger Hafen und Logistik AG, Christian Lorenz)Hamnen i Hamburg  har beredskap i miljöfrågor (Foto: Med tillstånd av Hamburger Hafen und Logistik AG, Christian Lorenz)

Hamnen i Hamburg har beredskap i miljöfrågor (Foto: Med tillstånd av Hamburger Hafen und Logistik AG, Christian Lorenz)

Medlemmarna i Hamburgs miljöförbund fastställde ett ambitiöst mål för de kommande fem åren. Handelskammaren, flera andra av stadens organisationer och delstatsregeringens medlemmar beslutade att förlänga sitt samarbete fram till 2013.
 
Hamburgs miljöförbund siktar på att öka deltagandet i miljöskyddande ansträngningar till det dubbla, till 1000 medlemmar. Dessutom vill de öka antalet deltagande företag och organisationer från 1500 till 5000.

En miljöpartner är en som frivilligt bidrar till skyddet av ekologin eller som använder resurserna effektivt. De som arbetar med miljöskyddet kommer att använda sig av föreningens förslag om miljön. Termen ”miljöförbundets partner” har redan blivit en erkänd logotyp enligt miljösenator Anja Hajduk som uppgav att flera företag redan använder denna term i sin reklam.

Hennes anförande underströk behovet av brådskande miljöskydd. Forskare har beräknat en temperaturökning på 2 grader i slutet av detta århundrade, en temperaturförändring som motsvarar skillnaden mellan Berlin och Madrid.


Big Event-utmärkelser för medlemmar av miljöförbundet den 18 februari delas ut i stadshusets festsal i Hamburg. Från vänster till höger: Peter Becker, J. Fuhr, Anja Hajduk, Klaus-Dieter Peters, Frank Horch. (Foto: Med tillstånd av Senlin Li)

Big Event-utmärkelser för medlemmar av miljöförbundet den 18 februari delas ut i stadshusets festsal i Hamburg. Från vänster till höger: Peter Becker, J. Fuhr, Anja Hajduk, Klaus-Dieter Peters, Frank Horch. (Foto: Med tillstånd av Senlin Li)

Hamburgs senat arbetar med det strategiska genomförandet under de kommande två åren. Hamburg kan förväntas ha översvämningar, skyfall, perioder av stark värme och minskad flodtrafik på floden Elbe. Heiduks presentation innehöll insatser att hålla denna 2-graders temperaturhöjning på denna nivå och undvika en ökning. Annars, enligt henne, skulle inga åtgärder fungera längre. Dessutom är en minskning av CO2-utsläppen till 80% (av nuvarande nivå) till år 2050 planerad och överväganden för förnybar energi är ett måste.

Miljöskydd och dess resultat är avgörande för hamntrafiken och alla företag med anknytning till hamnen, enligt Klaus-Dieter Peters, ordförande i Hamburgs hamnförening. De energieffektiva tekniska fördelarna, som han hänvisade till, sparar elektricitet.

Läs” target=”_blank”>

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13653/