Felmätning skapade oro i Japan
Kontrollrummet till den andra reaktorn på Fukishimas första kärnkraftverk den 26 mars 2011. (Foto: TEPCO via Jiji Press/ AFP PHOTO/ HO)


Tokyo Electric Power Companies, TEPCO, har tagit tillbaka uttalandet från i söndags, om att halten jod-134 i vattnet från reaktor nummer två på Fukishimas första kärnkraftverk var tio miljoner gånger högre än normalt.

Uttalandet orsakade bland annat att arbetarna tvingades fly från byggnaden. Nya provtagningar togs och analyser visade att densiteten hos jod-134 inte hade varit så hög som befarats och att “det uppmätta värdet av jod-134 var fel”.

Samtidigt uppmättes radioaktivitet till 1000 millisievert per timme, vilket beskrevs som “ganska högt”. Denna nivå sjönk senare under söndagskvällen. Den normala dosen för människor generellt är 1 millisievert per timme. Tre arbetare hade i torsdags exponerats för 400 millisievert per timme på reaktor nummer tre.

Enligt Yomiuri Shimbun har jod-134-isotopen kortare livslängd än jod-131, vilket tidigare hade hittats i luften och i havsvattnet runt anläggningen. Radioaktiviteten hos isotopen sjunker relativt snabbt med en halveringstid på åtta dagar, men hittades i stora koncentrationer i vattnet, vilket visar på att vatten sannolikt har läckt från reaktorn. Tidigare sades radioaktiviteten komma mestadels från de temporära lagringsbehållarna för uttjänt bränsle.

Därtill innehåller sjövattnet många radioaktiva isotoper vilka produceras genom fission av kärnradioaktivt material, vilka TEPCO tror kommer från de skadade kärnreaktorernas ledningar. Strålningen uppmätt i vatten i närheten av kärnkraftverket var 750 gånger högre än det tillåtna värdet på morgonen och 1850 gånger på eftermiddagen. TEPCO framhåller att det inte är något att oroa sig för, eftersom isotoperna löser sig i havsvattnet.

TEPCO sade nyligen att elektriciteten hade återställts på lördagskvällen för de centrala kontrollrummen till reaktor nummer två och tre. Det gör det enklare att kontrollera statusen hos rektorer, rör och andra redskap samt att hitta effektiva metoder för att kyla ned reaktorerna.

Japans försvarsmyndighet har publicerat en video som visar skadorna på kärnkraftverket, vilken kan ses på bland annat Youtube. Den visar tydligare skadorna än vad tidigare videor har gjort.

Enligt Japan Broadcasting Company visar den ”återstoden av taket efter att reaktor nummer ett hade kollapsat i en väteexplosion”. Därtill visas taket på reaktor nummer tre som också sprängdes och de kollapsade väggarna hos reaktor nummer fyra, där strukturen inuti också kan ses. Vit ånga kan ses komma ut från taket från reaktor nummer två, tre och fyra.