Fd rättsbyråchef vädjar till forna kollegor att lämna kkp


Polistjänstemän vid Longshans omskolningscenter. Hej alla!

Kanske några av er inte längre minns mig. Nåväl, det kinesiska kommunistpartiet (kkp) verkar göra det. Särskilt efter att jag trätt fram för att exponera kkp:s onda natur, har jag blivit en nyckelperson på kkp:s svarta lista. Jag har varit utomlands i fyra år, men det förgångna har förblivit tydligt i mitt minne. Jag längtar efter mitt hem; jag saknar mina släktingar och goda vänner; jag tänker på mina tidigare kollegor. Trots att jag väldigt gärna vill komma tillbaka för att träffa er alla, kan jag, på grund av det som alla vet, endast skriva detta brev till er.

Anledningen till att jag bestämde mig för att lämna Kina, att avsäga mig min befattning och gå ur partiet, är att jag inte längre ville göra felaktiga gärningar mot mitt samvete. Det var framförallt för att jag inte längre ville delta i att förtrycka Falun Gong. Under de senaste åren utomlands har jag fått en djupare förståelse av Falun Gong. Jag är väldigt glad att jag valde en ljus väg.

Som ni fortfarande kanske minns, efter det att Longshans omskolningscenter började låsa in Falun Gong-utövare, gick jag ofta för att inspektera och tala med många av dem, ansikte mot ansikte. Deras vänliga ord och goda gärningar, ställt mot förföljelsen som dessa människor drabbades av, skakade mitt samvete. De var alla vanliga människor i samhället, ordentliga och laglydiga, och de var alla ”goda kvinnor i hemmet”. [Longshans omskolningscenter fängslade vid den tidpunkten endast kvinnliga utövare.] De trodde alla på Falun Gong och vädjade till högre instans för ett slut på förföljelsen. De bröt inga lagar. De blev emellertid arresterade och fängslade utan rättegång. De förnekades sin personliga frihet, tankefrihet och trosfrihet. Jag tror säkert att ni har samma känsla som jag.

Särskilt de senaste åren, när förföljelsen hela tiden har trappats upp, borde ni visa lite barmhärtighet mot Falun Gong-utövare. I början insisterade jag på att inte behandla Falun Gong-utövare dåligt. Som ni kanske fortfarande minns, chockades den 15-åriga flickan Han Tianzi, den 15 juli 2000, med en elektrisk batong för att hon inte ville bryta med Falun Gong. Jag var mycket arg efter att ha fått veta det. Jag gav hård kritik till den biträdande direktören som ledde det hela och jag förflyttade honom bort från Longshan [omskolningscenter]. Trots detta såg jag efter att ha lämnat Kina, i media utomlands, många nyhetsrapporter om hur man vid Longshans omskolningscenter oavbrutet misshandlade Falun Gong-utövare. Det mest chockerande fallet var Gao Rongrong, som vanställdes av elektriska stötar och torterades till döds. Denna brutala händelse har gjort Shenyangs rättsbyrå och Longshans omskolningsläger ökända. Det har haft en negativ effekt samt lett till ett dåligt rykte i världen.

Först efter att jag kommit utanför Kina har jag insett att Falun Gong är väl ansett bland regeringar och människor utomlands, och de flesta västländer fördömer skarpt förföljelsen av Falun Gong-utövare. Ni kanske redan vet att Kanada har pekat ut de kinesiska allmänna säkerhetsorganen, prokuratorsorganen, Folkets domstol och Folkets prokuratoriat som kkp:s medbrottslingar i förtrycket av mänskliga rättigheter. Det finns också många kkp-tjäntemän som blivit stämda utomlands för sin inblandning i förföljelsen av Falun Gong, och en del har förklarats skyldiga i rättegångar.

Liksom Falun Gong-utövare i Kina är Falun Gong-utövare utomlands också bland de mest godhjärtade människorna. Det som berör mig mest är att deras sätt att alltid tänka på andra först. Allt de gör, gör de för andra. Om varje kines kunde utöva Falun Gong, skulle vi inte ens behöva en rättsapparat. Olyckligtvis valde kkp att försöka eliminera Falun Gong genom förtryck, vilket är emot himlens lagar. Trots att kkp skapat och manövrerat så mycket propaganda för att vilseleda och styra den allmänna opinionen, så är det bara lurendrejeri och intrigerande för att ge fria tyglar åt förtrycket. Både mänskligheten och gudarna är rasande. Gud förbjude! Den stora vågen av utträden ur kkp har satt fart och [miljontals] människor har gått ur partiet. Kkp:s fall är inte långt borta.

Som er före detta byråchef ber jag er, snälla ni, lyssna till dessa ord från djupet av mitt hjärta: Var en polistjänsteman med samvete. Hjälp inte dessa skurkar att göra onda gärningar. Misshandla inte goda och oskyldiga människor. Förföljelsen av Falun Gong är ännu ett storskaligt förtryck av massorna, såsom anti-höger-rörelsen, kulturrevolutionen, 4:e juni-incidenten [massakern på Himmelska fridens torg], och det är kkp:s och Jiang Zemins sjuka verk, vilket trotsar världsopinionen. Det finns ett gammalt ordspråk i Kina, ”Gott belönas med gott, ont bestraffas med ont. Vi måste spara vår vrede för tider då rättvisa inte skipas”. Jag vill råda er att ha en klar förståelse av kkp:s obevekliga natur så snart som möjligt, och tänka efter tre gånger innan ni agerar i viktiga principfrågor.

Jiang Zemins välde har fallit. Hu Jintao står vid ett vägskäl. Kkp kommer att slås ut ur historien. Bli inte kkp:s begravningsornament. Snälla, gå ur partiet så snart som möjligt och sluta med alla era onda gärningar.

http://english.epochtimes.com/news/5-9-5/32004.html