FBI tillkallas för utredning av händelserna i Flushing
Flushinginvånaren Edmond Erh trakasserades av en pro-kommunistisk mobb då han stödde en manifestation som uppmuntrade kineser att lämna det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Dayin Chen/ Epoch Times)


Mobbar som stödjer Kinas kommunistparti (KKP) har frekvent attackerat Falun Gong-utövare sedan 17 maj i New Yorks kinakvarter, Flushing. Falun Gong-utövarna har utsatts för verbala dödshot och svordomar. Deras banderoller och material har förstörts.

Den uppeggade folkmassan har vid tillfällen inkluderat så många som 600 personer och ibland har attackerna och våldet även varit av fysisk art. Minst sju personer har arresterats på grund av trakasserier.

”World Organisation to Investigate the Persecution of Falun Gong” (”Världsorganisationen för att utreda förföljelsen av Falun Gong”, WOIPFG) innehar ett bandat samtal med den kinesiske generalkonsuln i New York, Peng Keyu, i vilket man kan höra honom skryta om att han i hemlighet uppmuntrat till och organiserat attackerna.

Inspelningen har överlämnats till FBI som ska fastställa huruvida den inspelade rösten tillhör Peng. I Flushing hörs upprörda röster kring det inträffade.

Åklagare för Falun Gong
ser på ifall de uppviglade trakasserierna mot övningsmetoden kan falla under definitionen hatbrott. I måndags hölls ett forum på National Press Club och på Capitol Hill i Washington DC.

Bandet med generalkonsuln spelades för första gången upp offentligt på National Press Club. Dessutom visades även en videoinspelning av attackerna. Man jämförde händelserna i Flushing med kulturrevolutionen i Kina i slutet av 60-talet.

Åklagare Terri Marsh, vice ordförande för Human Rights Foundation, hävdade att dessa hot och trakasserier är ”hatbrott, ingen fråga om annat”. Marsh pekade ut en fras i videon som är särskilt hatfull: ”Ni är djur, inte alls människor!”

Ett av vittnena som attackerades, Judy Chen, närvarade på presskonferensen. Chen är en pensionerad affärsinnehavare som bor i Flushing. Hon har ideellt jobbat för organisationen ”Lämna KKP”:s servicecenter vid manifestationen framför Flushings bibliotek de senaste fyra åren. Fram tills nyligen har responsen på servicecentrets aktivitet alltid varit fridfull.

– Från och med 17 maj har dussintals eller ibland hundratals pro-Beijing-mobbar plötsligt dykt upp vid vår manifestation. De har trakasserat oss både verbalt och fysiskt. Första gången det inträffade hade många av dem röda KKP-flaggor i händerna.

Chen misstänker att trakasserierna organiserats av regimen då de kontrollerar eller har stort inflytande över de kinesiskspråkiga medierna.
– En del av pro-Beijingmedierna som aldrig tidigare rapporterat om vår manifestation under åren som gått, var på plats, berättar Chen.

När hon beskrev trakasserierna som utfördes av en medelålders kinesisk kvinna berättar Chen att kvinnan både svor åt, och rev henne.
– Efter att ha angripit mig med knytnävarna skrek hon: ‘Jag är medborgare i USA. Jag ska döda dig!’ berättade Chen. Mannen bredvid hade sagt att han lagt Chens ansikte på minnet och hotat henne: ‘Akta dig! Jag kan döda dig!’

Mållös och rädd hade Chen frågat sig själv: ”Är jag i Kina eller i Amerika?”

Nästa talare var Michael Horowitz från expertgruppen Hudsoninstitutet. Han menade att dödshot som dessa inte ska tolereras i USA. Kongressen har redan tagit upp frågan, hävdade han. Representanten Frank Wolf skrev ett brev till chefen för FBI, i vilket han åberopar att attackerna i Flushing påstås vara kopplade till den kinesiske generalkonsuln. Han efterfrågar därmed att FBI utreder frågan.

– Det här får inte äga rum i Amerika, sammanfattade Wolf i sitt brev.

– Vi behöver få bandet (från telefonsamtalet) bekräftat och därmed generalkonsul Peng deklarerad som persona non grata. han kommer då att förvisas ut ur landet, sade Horowitz.

Veterandiplomaten Mark Palmer överraskades av de kinesiska trakasseriernas nivå och natur på amerikansk mark. Palmer var ambassadör i Ungern under Kalla krigets sista år, och som diplomat i statsdepartementet var han ganska bekant med Sovjets taktiker.

– Som erfaren medlare
med Sovjetunionen under Reagans år kan jag inte erinra mig att Sovjetunionen eller Sovjetunionens kommunistparti någonsin gjorde något som liknar detta. De finansierade kommunistpartiet i USA, och de hade frontgrupper, men de provade aldrig fysiskt våld och dödshot för att skrämma amerikaner. Det här som de kinesiska kommunisterna försöker göra mot oss som folk har ingen motsvarighet. sade Palmer.

Även Palmer har blivit telefontrakasserad de senaste fyra-fem åren. Nyligen stördes han en natt från klockan 02 till klockan 10 av 22 telefonsamtal som kunde härledas till Kina. Han rapporterade händelsen till den assisterande statssekreteraren för östasiatiska- och stillahavsfrågor, Christoffer Hill, som opponerade sig hos den kinesiska ambassaden.

– Samtalen minskade då under en tid, men började sedan återigen, berättar Palmer.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-6-13/71808.html