”FBI har frågat ut mig flera gånger”
FBI har i åratal noggrant övervakat utländska kinesiska student- och forskarföreningars spionaktiviteter, vilka styrts av kinesiska ambassader och konsulat. (Foto: Wikipedia Commons)


Innan massakern på Himmelska fridens torg 1989 var nästan alla kinesiska student- och forskarföreningar (CSSA) en förlängning av kinesiska ambassader eller konsulat. De övervakade, kontrollerade och ledde kinesiska studenter och forskare utomlands. I själva verket ansåg många kinesiska studenter och forskare att ambassaderna och konsulaten var deras riktiga ledare i CSSA.

Jag försökte ändra CSSA:s manipulerande sätt medan jag 1987 var ordförande vid CSSA på University of Arizona. CSSA finansierades emellertid inte enbart av kinesiska ambassader och konsulat utan övervakades och manipulerades också genom dess medlemmar. Jag var därför tvungen att kapitulera under sådan kontroll och påtryckning. Vissa studenter hade till exempel bett CSSA att utfärda ett uttalande till stöd för Hu Yaobang, den tidigare prodemokratiska kommunistledaren. Som ordförande bestämde jag mig att avstå från att rösta och underteckna uttalandet.

”FBI har frågat ut mig flera gånger”

När jag var ordförande i CSSA utfrågades jag flera gånger av FBI. De ville kanske veta om jag arbetade åt det kinesiska kommunistpartiet (KKP). FBI var uppenbarligen medveteten om KKP:s hemliga taktik att manipulera CSSA utomlands, även om jag var okunnig om situationen.

Kinesiska ambassader kontrollerar CSSA ekonomiskt

Efter att jag tagit Masters-examen på Berkeley University 1986 gick jag till University of Arizona på Tucson för mina doktorsstudier. CSSA på Tucson bestod av både studenter och forskare. En ordförande valdes från studentgruppen och viceordförande från forskargruppen. På den tiden var ordförande inte så aktiv, och viceordföranden Dr Wang var ansvarig för de flesta aktiviteterna och budgeten. Dr Wang hade haft befattningen i många år.

Efter att jag valdes till ordförande 1987 började jag upptäcka vissa saker om CSSA.

För det första drog den kinesiska ambassaden och det kinesiska konsulatet försorg om full täckning för CSSA:s alla kostnader vid aktiviteter. Det finns inget medlemskap eller andra tillgångar inom CSSA. Bortsett från den årliga budgeten kunde CSSA också ansöka om specifikt ekonomiskt stöd för särskilda projekt. Utbildningsbyråns konsul på ambassaden i San Francisco Zhao Zhenlan, och konsul Chen Huimin från Tucsons ambassad har båda avslöjat detta för mig.

CSSA visade ofta filmer som man fått från konsulatet. Konsulatet postade filmerna och när Dr Wang sände tillbaka filmerna till konsulatet återbetalades portot till honom.

För det andra var CSSA:s budget normalt i en röra. Förskingring från budgeten var mycket vanligt. CSSA betalade i själva verket Dr Wangs personliga telefonräkningar.

För det tredje nämnde Dr Wang att hans far var kader av hög rang. På grund av sina kontakter med kinesiska ambassaden i San Francisco kunde man genom honom förmedla allt till ambassaden.

Mina försök att ordna upp CSSA

Mitt syfte med att bli ordförande i CSSA var verkligen att vara till nytta så som att vara värd för nyårsprogrammet, schemalägga fester, arrangera transporter och lägenheter till nya studenter, och så vidare. Jag var mycket besviken på att CSSA fortfarande var under KKP:s kontroll precis som i Kina. Det tycktes inte finnas något hopp om mötesfrihet. Korruptionen kastade fortfarande sin skugga över oss. Jag försökte rätta till situationen. Under tiden jag var ordförande försökte jag åtminstone hålla mig borta från korruptionen. Jag  vidtog åtgärder utifrån två initiativ. 

För det första ordnade jag upp budgeten och publicerade balansräkningen. Sedan publicerade jag ett nyhetsinslag för att informera om CSSA:s verksamhet och definiera CSSA i Tucson som ”en spontan organisation som består av kinesiska studenter och forskare.” Varje sak specificerades i balansräkningen. Studenterna välkomnade dessa två ändringar. Det fanns emellertid också några personer som var emot idén även om de inte kunde göra något åt det.

Men jag kunde inte ändra CSSA:s natur. Jag ville inte väcka anstöt hos ambassaden eftersom jag hade J1-visum som krävde att jag skulle återvända till Kina efter att jag utexaminerats.

Offentligt uttalande till stöd för Hu Yaobang misslyckades

Det fanns ett annat beslut som jag gjorde mot mitt samvete när jag var ordförande i CSSA. Den 16 januari 1987 tvingades den tidigare prodemokratiska kommunistledaren Hu Yaobang att avgå på grund av den kinesiska studentrörelsen för demokrati och frihet. Under min semester i Kina blev jag vittne till händelserna. Vid det tillfället bad några kinesiska studenter i Tucson, som stöttade den demokratiska frihetsrörelsen, att CSSA skulle publicera ett öppet brev till stöd för Hu Yaobang. De ville att alla CSSA:s medlemmar skulle rösta till stöd för detta beslut. Jag var även medveten om att studenterna i andra delar av USA också hade tagit upp denna begäran hos sina lokala CSSA.

Beträffande denna fråga sade flera CSSA-ledare inklusive viceordförande Dr Wang till mig: ”Om detta brev undertecknas överväger vi att etablera en ny förening. Det kommer inte att bli någon finansiering eller filmer från konsulatet. Du måste tänka på din politiska framtid när du återvänder till Kina.”

Som ordförande kände jag mycket starka politiska påtryckningar från det kinesiska konsulatet. Eftersom jag på den tiden hade J1-visum måste jag återvända till Kina efter jag utexaminerats. Därför tog jag ett beslut mot min vilja – ingen röstning och inget öppet brev. Jag tror att om röstning hade kommit till stånd hade vi förmodligen publicerat det öppna brevet.

Efter det har FBI träffat mig vid flera tillfällen. Jag antar att de kontrollerade om jag ställde mig på den kommunistiska regimens sida.

Konsul för utbildning organiserar studentföreställningar

Efter 1990 flyttade jag till kustområdet och som viceordförande för California Chinese Civil Engineering Association (CCCEA), och deltog jag i många möten som konsulatet hade arrangerade, såsom möten om firandet av det kinesiska nyåret.

Ytligt sett var dessa aktiviteter organiserade av CSSA och lokala kinesiska samhällen men i verkligheten gjorde utbildningskonsuln (på den tiden Wang Shenshui) från det kinesiska konsulatet allt arbete från planering till finansiering, koordinering och ledning. Kostnaderna för stora föreställningar spelade ingen roll för dem, alla kostnaderna kunde ersättas, biljetterna för CSSA var fria, och så vidare. Utbildningskonsuln var värd för föreställningen precis som en partiledare är värd för ett möte i Kina.

Jag var inte medveten om registreringslag för utländska agenter

Jag var då inte medveten om ”Registreringslag för utländska agenter” i USA vilken kräver att personer eller organisationer som fungerar som agenter för en utländsk regering skall registrera sig på justitiedepartementet i USA. Man kräver också att man skall göra regelbundna offentliga ”avslöjanden” om sina relationer till den utländska huvudmannen samt om aktiviteter, kvitton och utbetalningar till stöd för dessa aktiviteter; dessa personer eller organisationer måste identifiera sig som agenter när man har med USA:s regering, tjänstemännen eller parlamentsledamöterna att göra. Justitiedepartementet kräver också årliga rapporter till kongressen angående dessa agenter.

Enligt lagen var CSSA, som jag hade hand om i Tucsan, en av organisationerna som finansierades av en främmande regering (det kinesiska konsulatet) och som sköttes av dess agenter. Den borde därför registreras hos justitiedepartementet.

Under demokratirörelsen i Kina fördömdes regimens blodbad av nästan alla CSSA i USA. Många CSSA fick bort regimens kontroll och bildade självständiga kinesiska förbund för studenter och forskare. Men senare tog regimen åter med sig personer eller sände spioner direkt till förbunden. Av dem är många under regimens kontroll och de blev på nytt regimens spionorganisationer i utlandet.

Ma Youzhi är tidigare ordförande för den kinesiska student- och forskarföreningen vid University of Arizona.

Översatt från