Fattigdomen värre i Europa och Centralasien
Luca Barbone, chef för fattigdomsbekämpning och ekonomisk förvaltning på Världsbankens Europa- och Centralasienregion, presenterar sina resultat den 7 december 2009 i Sofia, Bulgarien. (Foto: Med tillstånd av Världsbanken)


Den finansiella krisen hotar över 40 miljoner människor i Europa och Centralasien och orsakar fortsatt fattigdom. Ytterligare 120 miljoner människor kan nå fattigdomsgränsen under nästa år, säger Världsbankens regionala rapport ”Crisis Hits Home – Stress-Testning Households in Europe och Central Asia.”

”En av krisens tragiska effekter har varit att medelinkomstländerna, som har det värsta bakom sig, är de som drabbas hårdast. I regionens länder har arbetslösheten stigit samtidigt som ekonomisk verksamhet har kollapsat. Fattigdomen kommer att stiga och familjerna ansträngs till bristningsgränsen”, säger rapporten.

Bulgarien var första europeiska landet att ta del av rapporten efter att den publicerades den 2 december i Washington, DC. Rapportens författare, Luca Barbone, chef för fattigdomsbekämpning och ekonomisk förvaltning i Världsbankens Europa- och Centralasienregion, presenterade sina slutsatser på Sheraton Hotel Balcan i huvudstaden Sofia den 7 december, 2009.

Evenemanget i Sofia öppnades av biträdande minister för arbets- och socialpolitik, Valentina Simeonova, och inbjudna gäster var statliga tjänstemän, företrädare för samhället, tankesmedjor och EU-ambassadörer.

Rapporten visade att under nästa år riskerar totalt 160 miljoner invånare i Europa och Centralasien att förlora jobb, hem och grundläggande service. Den betydande förbättring i levnadsstandard som nåtts under det senaste decenniet, kan vända på grund av den kraftiga ekonomiska nedgången i regionen. De största obehagliga överraskningarna för hushållen under den pågående krisen är begränsad tillgång till kreditmarknader, ökade priser på varor och tjänster och stigande arbetslöshet.

– De länder som drabbats hårdast av krisen i Europa och Centralasien är oftast de baltiska länderna, som Lettland och Estland. Bland de allvarligt påverkade områdena i regionen finns också Turkiet, Armenien och Kirgizistan, sade Luca Barbone.

I exempelvis Litauen och Ungern riskerar ytterligare 20 procent av familjerna med bostadslån och andra lån att inte kunna betala sina lån.

– Polen var lyckosammast av dem alla, tillade Barbone.

När det gäller Bulgarien betonade rapportens författare att landet är ”någonstans i mitten” och förklarade att detta beror på att landet är medlem i Europeiska unionen och fortfarande upprätthåller en valutafond. En annan orsak till den relativt milda krisen är de reserver som avsatts av regeringen och av stabilt banksystem.

Vid frågan om när han förutsåg en vändning av krisens utveckling, svarade Barbone att vissa av de västeuropeiska länderna redan har deklarerat att de har lämnat lågkonjunkturen. Han förväntar sig en tillväxt på 2 till 3 procent under 2010-2011, men betonade att denna tillväxt bygger på aktuella siffror och är instabil. Enligt Barbone kommer situationen i östra Europa att bero i stor skala på förändringar i den gamla kontinentens västra region.

Han sade att Världsbanken har föreslagit ett åtgärdspaket för ländernas regeringar, bland annat innefattande att man undviker extrema nedskärningar av statens utgifter och i stället omstrukturerar dessa, man bygger ut sociala stödprogram, håller kostnaderna för underhåll (t ex infrastruktur), utvecklar program för socialt nyttigt arbete (i stället för arbetslöshet), och underlättar och omstrukturerar hushållens utgifter för att ta itu med den negativa effekten av kreditåtstramningen.

Förutom råden att spendera ”smart”, sade Barbone att Världsbanken hjälper ekonomier i kris med enorma finansiella resurser. Han betonade att den summa pengar som beviljats av Världsbanken för att hantera den ekonomiska krisen, ökade med 30 procent under de sista två åren.

Översatt från http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26222/