Fastighetsutveckling i Kina utplånar hem och kulturarv
Hao Qingguangs veckolånga kamp hindrade inte tvångsrivningen av hans 639 år gamla hus. (Foto från internet)


”Whooosh!” Hao Qingguang kastade en hemgjord brandbomb från taket med all sin styrka, mot den grupp av 50 eller 60 gangsters som han visste att han inte skulle kunna hålla borta länge. Under hans fötter stod hans hem, ett 639-årigt byggnadskomplex som gänget försökte riva.

Byggnaden var Haos förfader Hao Yixings hem, en känd lärd man som levde för 400 år sedan under Qingdynastin. Det hade överlevt ett flertal krig, perioder av oroligheter och katastrofer, men det var nu delvis sönderslaget av en gigantisk rivningsmaskin som dök upp utan förvarning klockan 6.30 den 6 maj i år.

Gänget som åtföljde maskinen slog sönder dörrar och fönster med spadar, machetes och klubbor. De boende i huset försökte förgäves fly när de attackerades med tårgas, men bands av gangstergänget.

Det här är ingen actionfilm, utan en verklig scen i byn Chengguan i den östliga Shandongprovinsen. Tvångsvräkningar och våldsamma aktioner kring rivningarna som utförts av både myndigheter och beväpnade gangstergäng är vanliga händelser i den landsomfattande upprensningshysteri där lokalregeringar bereder väg för nya fastighetsprojekt.

Invånare som inte vill flytta, på grund av orättvis kompensation eller andra skäl, kallas ”ding zi hui”, vilket bokstavligt betyder ”spikhushåll”. Myndigheterna gör allt för att dra ut dessa ”spikar”. Våldsamma konflikter som denna blir både allt vanligare och allt intensivare.

Hao Qingguang är bland de mest beslutsamma ”spikarna” eftersom hans hus i flera århundraden varit scenen för hans släkts framgångar. Han och hans familj bevakade sitt hem med brandbomber, men deras motståndare var många fler och bättre beväpnade.

– De hade olika skift bestående av mellan 20 och 30 personer som attackerade oss dygnet runt, de kastade stenar, fyrverkeripjäser och brandbomber på oss och brände ner en del av byggnaden, sade Hao Qingli, Hao Qingguangs syster,

En sista attack den 11 maj gjorde slut på konfrontationen. Gänget sköt mot familjemedlemmarna på taket och skadade två personer.

– Jag träffades i ögat och jag ser fortfarande inte bra. Min bror brändes av en brandbomb, berättade Hao Qingli. Efter detta plundrade gänget huset innan de rev ner det helt och hållet.

Värdet på Haos förlorade ägodelar värderas till omkring 1 miljon yuan. Dessutom förlorades två kejserliga edikt i original, från Qingdynastins kejsare Daoguang och två bläckstenar som tillhörde den lärde Hao Yixing. Alltsammans ovärderliga skatter som gått i arv i generationer.

Så gott som alla av byns omkring 400 invånare kördes bort med våld. De lokala myndigheterna började tömma byn i juli 2009 när en fastighetsutvecklare erbjöd sig att köpa marken för ett bostadsprojekt. Efter att avtalet slutits stängde myndigheterna omdelbart av el och vatten till alla hus och skadade några huvudvägar in till byn.

Byborna sade att man inte beräknat kompensation utifrån förordningarna och räknade olika för att gynna byledaren och dennes familj och vänner. Byborna som överklagat väntade på svar från myndigheterna tills dess att mer än 20 hushåll attackerats och plundrats av gangsters i januari 2010. När man ställde byledaren till svars sade han att det bara var otur.

Företrädare för högre myndigheter kom till byn i mars och lovade att övertala de lokala myndigheterna att gå med på rättvis kompensation, enligt byborna. Men åtta dagar senare brändes ett hushåll ner, sedan ytterligare två. Polisen kom fram till att det var mordbrand, men undersökte inte saken vidare.

Byborna försöker fortfarande försvara ruinerna efter sina hem, men de vet inte var de ska vända sig. De vet att deras chans att vinna genom att slåss mot regimen är liten, eftersom de har hela det legala systemet och ordningsmakten mot sig.

På senare år har lokala ämbetsmän i Kina sålt mer mark än någonsin för att leva upp till regeringens mål på en ökning av BNP med 8 procent. 2009 hade de lokala myndigheternas vinster från markförsäljning nått 1,50 biljoner yuan, vilket är en uppgång med 60 procent från 2008 enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua.

Statliga projekt är ett annat stort skäl till tvångsvräkningar. Byggnadsprojekten inför OS i Peking och världsutställningen i Shanghai nyligen ledde till att 6037 respektive omkring 18 000 hushåll vräktes, enligt officiella kinesiska uppgifter. Utländska experter säger att de verkliga siffrorna är mycket högre. 

Kompensationsdispyter är mycket vanliga eftersom reglerna är lösa och korruption är förhärskande på alla regeringsnivåer, men myndigheterna väntar inte på några förhandlingar. Man hemfaller ofta till våld och hyr lokala gäng för att terrorisera de boende för att tvinga dem att flytta. Många petitionärer som sökt sin rätt i dessa fall med orättvis kompensation har tryckts ner med hjälp av gripanden, husarrest och misshandel.

”Myndigheternas tvångsvräkningar har till fullo visat ledarnas beslutsamhet att återuppbygga vår vackra stad”, skrev en invånare i Chengguan som kallar sig Yongsi sarkastiskt i sin blogg. 

”Harmoni [en av Hu Jintao-regeringens politiska slogans] kommer bara efter stormar. Denna perfekt genomförda tvångsvräkning dödade inte en enda person. Vilken väldig harmoni!”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39696/