Fastighetsskatten slopad


I går fattade riksdagen beslutet om att slopa den statliga fastighetsskatten. Den var kopplad till taxeringsvärdena, som på vissa håll stigit kraftigt vilket gjort skattebördan tung för många fastighetsägare.

Istället kommer en fastighetsavgift. Den har ett fastställt tak på 6 000 kronor om året eller max 0,75 procent av taxeringsvärdet.

För dem som bor i flerbostadshus blir avgiften 1 200 kronor per bostadslägenhet men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet.

De som säljer sina småhus kommer nu att få betala 22 procent av vinsten i skatt, en höjning med två procent som delfinansierar reformen. Det går även i fortsättningen att skjuta upp beskattningen av vinsten men det blir nu begränsat till maximalt 1,6 miljoner kronor. Dessutom kommer staten att ta ut en halv procents ränta på uppskovsbeloppet.

Förmögenhetsskatten avskaffades också definitivt i dag och gäller från den 1 januari i år, det vill säga bankerna slipper skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder. Regeringen ska se över hur förmögenheten fortsättningsvis ska påverka socialförsäkringar och studiestöd.

Pensionssparandet begränsas till 12 000 kronor per år, ett beslut som delfinansierar den slopade förmögenhetsskatten.