Färre trafikdöda 2006
(Foto: AFP/ DDP/Jürgen Mahnke)


För sjätte året i rad minskar dödsolyckorna i trafiken. Enligt preliminära siffror från Vägverket omkom 431 personer i trafiken under 2006. Det är det lägsta antalet döda sedan 1945 – men bara marginellt färre än i fjol.

Något fler barn yngre än sju år omkom under 2006 – sju mot två under 2005. Men dödsolyckorna bland äldre minskar. De svårt skadade har dock ökat till mer än 400 personer.

Antalet dödade cyklister är det lägsta som årsstatistiken hittills registrerat. Vägverket oroas dock av utvecklingen av omkomna motorcyklister och mopedister.

– I takt med att antalet trafikdödade minskar sticker motorcyklisterna ut. 56 dog 2006, 46 2005. Motorcyklisterna har ökat, men det har ju också biltrafiken i stort, säger Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör till TT.

Flest dödades under sommarmånaderna. Också december, då många ger sig ut på vägarna för att besöka vänner och släkt under julhelgen, var dyster.

Förra året fick ett något ljusare slut, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, jämfört med 2005 då jultrafiken var blodig. 42 personer omkom i december, mot de 46 liv som släcktes samma månad i fjol.

Enligt Ingemar Skogö har ökad polisövervakning sedan böterna för fortkörning höjdes den 1 oktober bidragit till de allt färre dödsolyckorna.

– Men en motverkande tendens är en europeisering av alkoholkonsumtionen som ökar, säger Skogö.

Det leder till fler rattfylleriolyckor, som ofta får en dödlig utgång.

En annan faktor som leder
till att trafikdöden inte kunnat hejdas i större utsträckning är att den tunga lastbilstrafiken ökat.

– Det har blivit en tuffare trafikkultur. Men samtidigt har vi lyckats bryta sambandet mellan ökad trafik totalt sett och trafiksäkerheten, säger Ingemar Skogö, till TT.

Vägverket uppskattar dock att antalet dödsoffer för 2006 kommer att stiga till cirka 440 personer. Först i slutet av mars presenterar verket den slutgiltiga statistiken. I den ingår dödsolyckor som inträffat sent på året samtidigt som dödsfall i trafiken på grund av sjukdom exkluderas.

Dödsolyckorna efter möteskollisioner ökade förra året jämfört med 2005, vilket motsäger tidigare års statistik. Vägverket ska därför särskilt analysera dessa olyckor och satsa på att utöka antalet mötesfria vägar.

I motsats till Sverige steg antalet dödsolyckor i trafiken i Norge till 240 personer under 2006, 16 fler än föregående år. Både Finland och Danmark förolyckades dock färre 2006 jämfört med året före.