Färre svenska företag i konkurs i år
Bevakningsföretagen är en av de branscher som har haft minst konkurser i år. (Foto: (Sebastien Nogier/AFP/GettyImages)


Företagskonkurserna har minskat med hela 19 procent jämfört med oktober månad i fjol, och trenden är stabil över hela året.

Årets första 10 månader gick sammanlagt 4 919 företag i konkurs. I fjol samma period gick 5 420 företag i konkurs

— Konkurserna har nu minskat varje månad i ett års tid och utvecklingen ligger i linje med vår analys av konjunkturläget som ser stabilt ut, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC i ett pressmeddelande.

Från ett branschperspektiv sett har konkurser inom serviceföretag som fastighetsservice, personliga tjänster och kontorstjänster minskat med 20 procent. Byggindustrin har sett en minskning med 17 procent, men inom ”Information och kommunikation” ökade konkurserna med 5 procent.

Geografiskt sett har hela landet färre konkurser under de första 10 månaderna i år än i fjol. Det är bara i Gotland och Uppsala län som konkurserna ökat – på Gotland med 85 procent och i Uppsala län med 46 procent.

— Sett i antal och i ett längre tidsperspektiv börjar konkurstalen dessutom se mycket låga ut vilket tyder på att företagens överlevnadsförmåga stärkts, säger Victoria Preger.