Färre studerar utomlands


Intresset för utlandsstudier minskar, visar en rapport från Högskoleverket.

Från läsåret 2001/2002 till 2004/2005 har andelen studenter som läser utomlands minskat med en procentenhet, från 7,7 till 6,8 procent, skriver Dagens Nyheter.

En orsak kan vara att de svenska studenterna är äldre och att det främst är yngre som reser utomlands för att studera. Andra skäl kan vara dålig information om utlandsstudier och tuffare återbetalningskrav av studiemedel.

Högst andel studenter som reser utomlands återfinns bland dem som läser till arkitekt, ekonom och civilingenjör. Var tredje examinerad arkitekt har studerat utomlands.

Lägst andel utlandsstuderande återfinns på lärarutbildningarna där bara 3 procent studerat utomlands.

Högskoleverkets rapport visar också att antalet utländska studenter ökat vid högskolor och universitet. På åtta år har de mer än fördubblats och uppgick läsåret 2004/2005 till drygt 23 000.