Färre från gymnasiet till högskolan


Statistiska Centralbyrån har tittat på hur många av eleverna i avgångsklasserna 2003/2004 som fortsatte till högskolan inom tre år.

Av samtliga elever fortsatte 42 procent till högskolan inom tre år efter slutförd gymnasieskola. Det är en minskning med två procent jämfört med avgångsklasserna året innan.

Skillnaden är stor mellan gymnasieprogrammen. Bland elever som gått naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller Internationella Baccalaureate program fortsatte flest till högskolestudier

Av eleverna som gått den naturvetenskapliga grenen på det naturvetenskapliga programmet, fortsatte 81 procent till högskolestudier. Från fordonsprogrammet gick en procent vidare.

Kvinnor studerar fortfarande vidare i större utsträckning än män. Störst skillnad mellan kvinnor och män finns i Blekinge län där 15 procent färre män fortsatte till högskolestudier än kvinnor. Gotland hade lägst skillnad mellan könen med 7 procent.