Färre bedrägeri- och misshandelsbrott
Internetbedrägerierna minskade det senaste året. (Foto: Valery Hache /AFP/Getty Images)


Misshandels-, sex -och bedrägeribrotten minskar alltmer visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Störst skillnad är det för unga män mellan 16-22 år. Deras utsatthet har minskat konstant sedan 2005 då den låg på 11 procent, mot dagens 4,8.

– Sedan mätningarna startade 2005, ser vi en svagt nedåtgående trend när det gäller utsatthet för misshandel totalt sett. Men samtidigt som utsattheten minskat bland männen har den varit relativt oförändrad bland kvinnorna, säger Åsa Irlander Strid, utredare på Brå.

Även sexualbrotten har minskat från 1,3 procent år 2013 till 1,0 procent idag. Det rör sig om 76 000 personer som nu känner sig allt tryggare visar rapporten. Jämfört med åren 2005-2011 (0,7-0,9) då brotten låg på en ganska jämn nivå.

Bedrägeribrotten minskade med 230 000 personer under senaste året.

– Det handlar ofta om att man blir lurad via internet och det vanligaste är att man blir lurad på en mindre summa pengar, det kan handla om upp till några tusenlappar, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Försäkringsbolag behöver tänka nytt för att bekämpa bedrägerier