Farofylld skolväg på berget
I en avlägsen del av Kina har barnen en mycket farlig väg till skolan, då den ligger halvvägs uppför ett berg.


Gulu är en bergsby som ligger i en nationalpark i Sichuanprovinsen. Byn befinner sig under en utskjutande klippa vid Dadus flodravin. Invånarna i byn tillhör den etniska minoritetsgruppen Yi.

För att komma till den avlägsna grundskolan måste byns barn gå längst den lilla krokiga Mul- och häst-vägen (Luoma på kinesiska) som går sicksack längs bergsväggen.

Enligt tidningen Huaxi Daily är Luomavägen den enda vägen till Gulu. Bland de otaliga sicksackvägarna finns det de som svänger nästan 90 grader och den smalaste svängen är endast 40 centimeter bred.

En av byns invånare berättar att byn inte hade haft någon kontakt med utomstående förrän Luomavägen skapades 2003.

Grundskolan är den bästa byggnaden i hela byn. Den är bygd i betong och har fem klassrum och en toalett. Klassrummet ligger ovanför toaletten och byggnaden omges av ett trästaket. Framför skolan finns en basketplan som byggts av en gammal griffeltavla och två trästolpar. Pojkarna är försiktiga under spelet då de riskerar att få ägna en halvdag åt att hämta upp bollen från bergets fot om den trillar ner.

Shen Qijun, den vikarierande läraren, har hållit ihop skolan de senaste 26 åren.

Shen Qijun är nu 45 år. Han kom till byn när han var 18. På den tiden var klassrummen byggda av lera, yttertaket läckte, det fanns sprickor i väggarna och ingen toalett. Efter att en elev en dag fallit och skadat sig då han letade efter toaletten samlade Shen ihop alla bybor så att de kunde hjälpas åt att bygga om skolan.

Eftersom Shen bara har grundläggande utbildning kan han formellt sett inte bli lärare. Shen har vid flera tillfällen blivit frustrerad och tänkt lämna byn för att hitta ett annat jobb, men byborna har bett honom stanna:
-Om Shen försvinner, försvinner också skolan. Det finns ingen lärare som vill komma till bergen för att undervisa, och även om de skulle komma hit skulle de aldrig stanna kvar.

Två av Shens studenter har kommit in på college. Han kommentrerar det ödmjukt:
-De fick hjälp av andra lärare.

Shen själv säger att han inte har något att vara stolt över trots många år av undervisning. Han oroar sig ofta över att kvaliteten på hans undervisning inte håller samma standard som andra skolor och att barnen från Gulu, Daduflodens hjärta, sakta kommer att förlora kontakten med omvärlden.

I mitten av juli i år kom Bao Tangtao, en ung man i tjugoårsåldern till skolan. Han berättade för Shen att han ville undervisa och stanna kvar i byn. Bao hade utexaminerats från universitetet och Hubeis lärarutbildning och kom från staden Wuhan. Bao startade sin lärarkarriär på skolan och sov på kontoret.

Efter två dagar i byn tog Baos mobiltelefons batterier slut, eftersom det inte fanns någon elektricitet. Han bestämde sig för att gå till grannarna och be om hjälp. På vägen ner från bergen träffade han en författare som donerade 4000 yuan (cirka 4600 skr) för att installera en elgenerator. Vattenfallet i ravinen fick driva generatorn och tack vare detta fick skolan en egen lampa. Generatorn kunde dock bara utvinna el till en glödlampa och en mobiltelefon.

Shen undervisar endast i språk och matematik. Bao bestämde sig för att även lägga in geografi och naturkunskap i läroplanen och låter sina elever även memorera Lunyu från Konfucius lära.

Tolv elever gick ut skolan i år och för att få in dem på en högstadieskola fick Shen och Bao resa upp och ner för berget flera gånger tills man till slut lyckades få in dem på olika skolor.

I september erbjöd sig även Yang Fei, en vän till Bao från universitetet att undervisa i byn. I början var Yang ovan vid livet i Gulu, speciellt när hon tvingades bada i klassrummet på nätterna. Nätterna i bergen kan nå väldigt låga temperaturer.

Shen kände sig väldigt tacksam
över de två unga arbetarna som lättade mycket på tyngden från hans axlar. Shen sade:
-Bao och Yang kommer till slut att lämna skolan det känner jag på mig, men jag hoppas att det kommer fler frivilliga som kan tänka sig att hjälpa barnen här.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/china-education-tianbian-elementary-school-6534.html