Farligt att främja människorätten
På bilden Patrick Baudouin, president av International Federation for Human Rights (FIDH). FIDH är en organisation som under FN:s session om mänskliga rättigheter i Geneve har listat tillsammans med Världsorganisationen mot tortyr (OMCT) olika länder där människorättsaktivister utsattes för förtryck eller angrepp förra året. På första plats kom Colombia där 217 personer utsattes för någon form av påtryckningar, allt ifrån hot till mord. På andra plats kom Nepal med 103 fall och Kina med 74.(Foto:AFP/Stephane de Sakutin)


Förtryck eller angrepp mot dem som försvarar mänskliga rättigheter ökade i världen förra året. Colombia är det farligaste landet för människorättsaktivister, enligt en rapport från två organisationer.

Lagändringar i flera länder undergrävde också grundläggande mänskliga rättigheter, enligt en rapport från två organisationer.

Internationella federationen för människorätt (FIDH) och Världsorganisationen mot tortyr (OMCT) listade i sin rapport på onsdagen 1 306 fall i 90 olika länder där människorättsaktivister utsattes för förtryck eller angrepp förra året. Ett år tidigare, 2005, var antalet 1 172.

Colombia pekades ut
som det svåraste landet att arbeta för mänskliga rättigheter i. Där utsattes 217 personer för någon form av påtryckningar, allt ifrån hot till mord. På andra plats kom Nepal med 103 fall och Kina med 74.

Bakom förtrycket mot människorättsaktivister står både regeringar och andra aktörer, till exempel rebellrörelser. Det kan röra sig om allt ifrån förtalskampanjer till tortyr, gripanden, kidnappningar och mord.

I rapporten lyfts mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja fram som ett exempel. Innan hon mördades i Moskva i oktober rapporterade hon om hur mänskliga rättigheter kränktes i utbrytarrepubliken Tjetjenien.

Enligt rapporten
utsattes 98 människorättsaktivister för mord eller mordförsök förra året. 30 av dem ägde rum i Colombia och 23 i Filippinerna. 63 förkämpar för mänskliga rättigheter torterades världen över.

Med få undantag slapp de skyldiga straff.

I rapporten uttrycks oro för att vissa länder stiftat nya lagar som begränsar de medborgerliga rättigheterna, ofta i syfte att komma åt terrorister. Men även kampen för ökad ekonomisk tillväxt hotar människorättskampen, i synnerhet i växande ekonomier som Kina och Indien.