Farliga virus sprider sig i världen
Världens befolkning hotas av både kända och nya okända virus. I Hubei- och Henan-provinsen i Kina har Bunyavirus upptäckts som rapporterats orsaka svår febersjukdom som lett till dödsfall. (Foto: AFP/STR)


Bunyavirus är ett nytt okänt virus som upptäckts i Kina. Viruset har rapporterats orsaka svår febersjukdom som lett till dödsfall i Kina, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

Det är Chinese Center for Disease Control and Prevention (CCDC) och amerikanska forskare som tillsammans har upptäckt sjukdomen som först visade sig vid ett utbrott 2009.

Patienterna drabbades av ett tillstånd som kallas ”severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS)”

Symtomen är hög feber och svåra magbesvär tillsammans med sjukliga förändringar i blodet som bland annat kan ge ökad blödningsbenägenhet.

I Hubei- och Henan-provinsen har 171 fall konstaterats varav 21 ledde till döden. De insjuknade ska till största delen ha varit bönder som rört sig i skogs- och bergsområden och experterna tror att viruset överförts via fästingar.

Även i Europa har den fruktade Krim-Kongo hemorragiska febern (CCHF) ökat de senaste tio åren. Sjukdomen som ofta har dödlig utgång har framför allt visat sig i Balkan, Turkiet, sydvästra Ryssland och i Ukraina.

Experterna tror att det är klimatfaktorer, förflyttningar av boskap och förändringar i jordbruk och jakt som ligger bakom ökningen av virusets spridning.

CCHF överförs till människan via fästingar men även via blod eller vävnad från smittade värddjur såsom boskap, får, getter och hare.

Sjukdomen som är mycket smittsam, ger akut hög feber, muskelvärk, svår huvudvärk och magbesvär. I de svårare fallen drabbas den sjuke av omfattande blödningar och i 10 till 50 procent av fallen har sjukdomen dödlig utgång.

Hittills har inga svenskar smittats men Smittskyddsinstitutet varnar ändå mot fästingar och råder att alltid tänka på att bära skyddande kläder mot fästingar vid vandring i skog och mark i de aktuella områdena.