Farliga kemikalier kan ha spridits efter explosionen i Tianjin
Räddningsarbete pågår på platsen för explosionerna i Tianjin den 14 augusti 2015. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Hundratals ton giftiga kemikalier kan ha spridits genom bränderna och de två enorma explosionerna i den kinesiska hamnstaden Tianjin den 11 augusti. Tryckvågorna var så kraftiga att de förstörde fordon och krossade fönster inom ett avstånd på minst en och en halv kilometer.

Många av de kemikalier som man tror har läckt ut, brunnit upp, eller skickats upp i atmosfären, är organiska lösningsmedel som används rutinmässigt i industriprocesser. De är giftiga för människor, och några av dem reagerar med vatten, vilket gör de ännu giftigare, enligt kinesiska rapporter.

Giftiga kemikalier i luften

Rapporter från kinesiska medier tyder på att luften runt platsen fortfarande är bemängd med skadliga kemikalier, och damm och värme förvärrar situationen. Andningsskydd gör inte mycket för att förhindra illamående och yrsel.

The Paper, en statsfinansierad nyhetssajt, skickade en reporter till explosionsområdet den 13 augusti. Inom en radie på ett par hundra meter från detonationsplatsen, hade personen ”kräkts hela tiden”.

Statlig media tonar ner läget

Icke desto mindre rapporterade den officiella Sina Weibo från Tianjin Binhais nya område (där explosionerna ägde rum) att luftkvaliteten var ”utmärkt” klockan 16.30 samma dag, bara 20 minuter efter reporterns kräkningar.

Denna totala diskrepans mellan officiella påståenden och upplevd verklighet har bidragit till en störtflod av missnöje med myndigheternas hantering av händelsen.

Myndigheterna kan fortfarande inte avgöra vilka ämnen som orsakade explosionen, och inte mycket har hörts från företaget – Rui Hai Logistics – som bär ansvaret.

En högt uppsatt icke namngiven ingenjör vid Tianjin Academy of Environmental Sciences, som citerades i en rapport i China News Radio, ska ha sagt att det misstänks finnas 700 ton natriumcyanid i den kemiska cocktailen på platsen. Vid kontakt med vatten omvandlas den till gasen vätecyanid, som är mycket giftig och brandfarlig – vilket inger oro med tanke på att väderprognosen förutspår regn under de närmaste dagarna.

Översatt från engelska.